UPDATE: Vær opmærksom på den nye Schrems II-dom om GDPR: Snak med din dataansvarlige på skolen, om du må bruge dette program eller ej.

Flipgrid: Anvend videobesvarelser og -feedback i din undervisning

Flipgrid er en gratis og online platform, der giver dig mulighed for at anvende videobesvarelser og -feedback i din undervisning. Flipgrid er et super værktøj til at se og høre fra dine elever, hvor de mere stille elever også kommer til orde.

På platformen kan du lægge undervisningsmateriale og tilhørende opgaver ind, som dine elever afleverer ved at filme deres svar. Eleverne kan meget enkelt optage et svar ved hjælp af deres mobiltelefoner, tablets eller computer, som de så uploader på platformen. Du kan vælge om elevene skal kunne se hinandens videoer, eller om det kun er dig som lærer, der kan se og give feedback.

 

Sådan kommer du i gang

Platformen tilgås på www.flipgrid.com, hvor der skal oprettes en gratis bruger til dig som lærer, men også til dine elever. Når du har oprettet din konto, kan du meget enkelt lave din første videoopgave til eleverne. Her kan du skriftligt beskrive en opgave, linke til yderligere ressourcer og uploade din egen videoforklaring.

Martin Havgaard Seehagen fra Rybners har lavet nedenstående læringsvideo omkring Flipgrid. Her giver han en introduktion til og gennemgang af Flipgrid – med særlig fokus på, hvordan du kan bruge platformen i din undervisning.

AU Educate har også lavet en god guide til brug af Flipgrid som underviser i tekstformat. Læs den her.

 

Fordele – set fra et lærerperspektiv

  • Nem at strukturere og fastholde opgaver med videoanvendelse.
  • Der kan fastsættes bedømmelseskriterier ift. opgaven, hvilket er med til at sikre en ensartet og fastholdt bedømmelse.
  • Videofeedback virker personlig og styrker relationen mellem dig og dine elever
  • Kan bruges som feedbackværktøj til elevens sprog og kropssprog.
  • Mulighed for læringsdata, der kan bruges i evaluering og feedback til eleven.

 

Fordele – set fra et elevperspektiv

  • Opgaven beskrives multimodalt, så der skabes en variation mellem det multimodale og skriftlige.
  • Optagelse af video giver mere aktivitet til opgavebesvarelsen.
  • Man kan få inspiration af sine kammeraters opgaveløsning samt øvelse i at give feedback.
  • Nemt for eleven at gennemskue, hvad opgaven går ud på.

 

GDPR-bemærkninger

UPDATE: Vær opmærksom på den nye Schrems II-dom om GDPR: Snak med din dataansvarlige på skolen, om du må bruge dette program eller ej. Læs en sammenfatning af dommen her.

Et dansk firma har udviklet et lignende produkt kaldet Feedbackbox.

 

Eventuelle udfordringer

Du kan ikke foretage en større eller udelukkende tekstbesvarelse, hvilket betyder, at opgaven skal planlægges og rammesættes som en videoproduktion. Du har dog mulighed for at linke til f.eks. et delt dokument, når videobesvarelsen uploades.

Du bør også være opmærksom på, at det ikke er alle elever, der er trygge ved at optage deres svar på video. Du kan dog indstille platformen til, at det kun er dig som lærer, der kan se elevernes videoer. Læs her hvordan. Vær dog opmærksom på, at noget af den sociale læring derved forsvinder samt muligheden for elev til elev-feedback.

 

Pris (dags dato)

Gratis

 

LMS-muligheder

Flipgrid kan bruges på læringsplatforme, der understøtter indlejring, og det er en integreret del af Canvas, Google Classroom og Microsoft Teams. Det er også muligt at dele opgaver via almindelige links.

 

Tak til pædagogisk it-konsulent Martin Havgaard Seehagen fra Rybners, der i samarbejde med CIU har udarbejdet ovenstående materiale. Opdateret den 02. december 2020. 

 

SE OGSÅ 

Gå tilbage til katalogforsiden her.