EUD redder klimaet

CIU sætter gang i den grønne omstilling med projektet “EUD redder klimaet” – klimaundervisning støttet af Villum Fonden.

Projektets overordnede mål er at bidrage til at nå verdensmålene i relation til at bekæmpe klimaforandringer. I projektet skal både lærere og elever fra flere forskellige klimabelastende erhvervsuddannelser lære om miljø og klima ved at producere faglige podcasts, der sætter fokus på erhvervenes klimaudfordringer og -løsninger indenfor uddannelser som fx elektriker, smed, vvs-energispecialist og landmand.

I projektet er der fokus på udvikling af en klimaundervisning, der sikrer en praksisnær, handlingsorienteret og fremadskuende erhvervsuddannelse. Undervisningskonceptet skal medvirke til at skabe et klima-mindset, der bidrager til at flere faglærte kan handle selvstændigt, kompetent og proaktivt på fremtidens udfordringer i forhold til klima og miljø.

Eleverne motiverer lærerne

I videoen herunder kan du høre hvorfor Handelsskolernes Elevorganisation bakker op om projektet, og hvilke fordele de ser i at udvikle og gennemføre undervisning på denne måde.

Faglige podcasts og brændende platforme

Der produceres undervisningsforløb til de enkelte uddannelser med følgende grundlæggende elementer:

1. Lærerproduceret podcast om klimaudfordringer i uddannelsen sætter forløbet i gang.

2. Ressourcebank til brug for elevernes arbejde.

3. Elever laver podcast om klimaløsninger.

4. Eleverne giver feedback og forholder sig til hinandens podcasts.

5. Lærerproduceret podcast om klimaløsninger. Her inddrages elevernes arbejde med løsninger.

Samarbejdspartnere

Projektet retter sig bredt ud mod erhvervsuddannelserne og CIU udfører projektet med en række samarbejdspartnere:

Klimaeksperter/videnscentre: I projektet indgår to fagspecifikke videnscentre på EUD, som til sammen dækker projektets uddannelser:

  1. Videnscenter for håndværk og bæredygtighed arbejder med klimaudfordringer og -løsninger på erhvervsuddannelserne, særligt inden for håndværk og byggeri, men også helt generelt.
  2. Videnscenter for digital handel arbejder med digital handel, herunder hvordan transport af varer og kundeadfærd påvirker klimaet og andre klimaproblematikker

Skoler: Skolerne kender den primære målgruppe og det faglige indhold på uddannelserne, og derfor udvikles det elevrettede undervisningskoncept og undervisningsmateriale sammen med skolerne:

  1. Learnmark: Murer og smed
  2. Mercantec: Vvs-energispecialist og elektriker
  3. Tietgen Business: Handel- og salgsassistent
  4. Aarhus Business College: Handel- og salgsassistent
  5. Asmildkloster Landbrugsskole: Landmand
  6. ZBC: Kok og cater
  7. Bygholm landbrugsskole: Landmand

Podcastekspert: Med henblik på at producere podcasts af høj teknisk og formidlingsmæssig kvalitet samarbejder vi med podcastjournalist Søren Prehn.

Virksomheder: For at koble klima og klimaudfordringer til fagenes reelle erhverv, vil der i projektet også indgå virksomheder som kilder i de enkelte podcasts. De specifikke virksomheder afhænger af elevernes fokuspunkter, ideer og løsningsforslag.

Karin Eckersberg

Har du spørgsmål?

Karin Eckersberg
Chefkonsulent

Projektet er støttet af

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2021 uddelte VILLUM FONDEN 1.493 millioner kr.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

Opdateret 29.08.22

Til forsiden