”Vi fik noget forærende – nu skal vi blive dygtigere”
Erfaringer fra en corona-tid på Mercantec

På Mercantec var man midt i en langvarig digitaliseringsproces, da man blev overhalet indenom af corona-nedlukningen. Nu er man på vej ind i en evalueringsproces, hvor det viser sig, at man har fået væsentlige erfaringer. Blandt andet et skærpet blik for, hvor meget kommunikation og relationsdannelse betyder – også eller måske især – i fjernundervisningen, og for hvilke elever, der profiterer af undervisning online.

 

Digitale strategier i en før-corona-tid

Som så mange skoler tog Mercantec for alvor hul på digitaliseringen for et par år siden. Ifølge vicedirektør, Mette Selchau, så handlede det bl.a. om en effektiviseringsøvelse. Mange lærere følte sig pressede på deres forberedelsestid, samtidig med at alle var interesserede i at give lærerne så meget tid så muligt sammen med eleverne i klasserummet. Derfor blev der f.eks. sat fokus på at udvikle digitale læringspakker til hvert undervisningsforløb. Men det handlede også om andre ting, f.eks. digital dannelse – hvordan opfører man sig hensigtsmæssigt, når det er en del af undervisningen, at lærere og elever er på nettet?

Og så var der hele spørgsmålet om, hvordan man bedst understøtter lærernes arbejde med digitalisering? Her har skolens løsning i første omgang været at udnævne en eller to lærere på hver afdeling til superbrugere, der har fod på det tekniske, og som kan hjælpe kollegerne. Men som Mette Selchau gang på gang understreger, så er teknikken det mindste af det. Den virkelige udfordring er at bruge teknikken til at skabe didaktiske overvejelser og transformationer. Derfor uddanner man nu en del af lærerstaben til at være ’digitale ambassadører’, der skal være frontløbere og sparringspartnere for kollegerne på det digitale område.

Skolens it-pædagogiske konsulent, Kasper Hvelplund Overgaard, fortæller, at det er meget betegnende for skolens holdning til digitalisering, at ”man prøver at kaste sig ud i noget og blive klogere på det”. Og han sammenfatter skolens strategi på denne måde: ”Skolen har en ambition om hele tiden at afsøge digitaliseringens muligheder. Ikke som et mål i sig selv, men for at se på hvordan digitaliseringen kan bidrage i en læringsmæssig sammenhæng”.

Som underviser er Rasmus Lyngsø Pedersen optaget af, hvordan digitaliseringen kommer fra det strategiske ledelsesniveau til arbejdet i klasseværelset og på værkstedet. Han siger: ”Når strategien skal implementeres i den daglige undervisning, så er det ekstremt vigtigt, at man har en klar handlingsplan for, hvordan det skal ske. Vi har været båret af ildsjæleprincippet med et par undervisere i hvert team, der har været optaget af det her. Og det har været vigtigt, at det er folk med hænderne helt nede i materien, der er med til at konkretisere arbejdet. Vores it-pædagogiske konsulent har lavet de overordnede planer, men det er lærerne, der skal få det til at lykkes i dagligdagen!”

Danmark lukker ned |11. marts 2020

Hele digitaliseringsprocessen blev imidlertid overhalet indenom den 11. marts, da statsministeren bebudede corona-nedlukning og sendte alle elever og studerende hjem. Med ét slag var det ikke et spørgsmål om, hvad man mente om digitalisering. Digitalisering var simpelthen det umiddelbare svar på den situation, skolerne stod i. Nu handlede det ikke om at udvikle læringspakker, men om at lave decideret fjernundervisning, videokonferencer, bruge Microsoft Teams osv.

Det var selvfølgelig ekstra svært for de meget praktiskorienterede fag, hvor en vigtig del af undervisningen foregår i værkstedet og ikke kan erstattes af digitale forløb. Rasmus Lyngsø Pedersen: ”Vores fag handler jo rigtig meget om koblingen mellem teori og praksis. Her efter corona har eleverne været rigtig teoritrætte, fordi det har været svært at få den anden del med”.

Men der skete alligevel en markant udvikling henover perioden. Kasper Hvelplund Overgaard giver et eksempel: ”Sidste uge snakkede jeg med elektrikerne, og deres erfaringer er nok meget typiske. I begyndelsen handlede det bare om at få undervisningen op at køre. Men efter et stykke tid begyndte lærerne at koble fjernundervisningen til læringspakkerne. De arbejdede også med, hvordan grupper kunne arbejde sammen, så relationerne ikke længere udelukkende var mellem læreren og den enkelte elev, men at der også skete flere interaktioner på tværs i elevgruppen”.

Tomas Bak fra Mercantec, der hjemmeunderviser under corona

Vigtige erfaringer

Nu skal Mercantec ligesom alle andre i denne tid i gang med at evaluere forløbet under nedlukningsperioden. Selvom de fleste lærere synes, at de har modtaget nyttige og tilstrækkelige retningslinjer for fjernundervisningen, så er der også en gruppe lærere, der har savnet flere retningslinjer. Her skal man i gang med en udvikling på skolen, og dermed også med en overordnet diskussion om, hvor meget fjernundervisningen skal fylde i fremtiden. Skal det være en vis procentdel af undervisningen, eller skal det være ’der hvor det giver mening’?

Men bortset fra det, så kan man allerede nu pege på vigtige erfaringer.

Med hensyn til eleverne, så er der bred enighed om, at det har været hårdt for rigtig mange, både af faglige og af sociale grunde. Men for en gruppe elever har det været godt at kunne sidde i fred og ro derhjemme. Det er de stille elever, der er blevet mere aktive, bl.a. fordi det har været mere trygt for dem at sidde hjemme ved computeren i stedet for i klasseværelset. Men det er også de elever, der hurtigt bliver forstyrret af andre ting. I det fysiske klasseværelse tager det sociale samspil tid. I online undervisningen er det lettere at koncentrere sig om det faglige.

Samtidig kan det være en udfordring at skabe gode relationer online. Som Rasmus Lyngsø Pedersen siger: ”Undervisning handler jo grundlæggende om relationer, og de er rigtig svære at skabe online”. Nogle undervisere har dog ifølge Kasper Hvelplund Overgaard oplevet, at der har været en mere fokuseret faglig relation, når underviseren ikke skulle bruge tid på ’opdragelse’.

Han peger dog også på, at kommunikationen kræver en særlig opmærksomhed, når man underviser online. Det kan meget hurtigt blive til envejskommunikation. På samme måde kan det være svært at ’læse’ eleverne. I det fysiske klasseværelse bliver man hurtigt opmærksom på det, hvis eleverne begynder at falde fra, og så kan man ændre spor i undervisningen. I online undervisningen opdager man det ikke så hurtigt, og det er sværere at fornemme, hvad man kan gøre ved det. Derfor er man ifølge Rasmus Lyngsø Pedersen også nødt til at gennemtænke forløbene på forhånd: Hvor er der risiko for at eleverne falder fra? Hvad skal jeg gøre for at undgå det?

For underviserne har det sat speed på deres digitalisering. ”Det gjorde helt sikkert noget godt for mange undervisere, hvor de sidste ligesom kom med på vognen. Nu skulle det bare køre, og man kunne se en umiddelbar mening med det. Og så var det rigtig rart at have de her gennemarbejdede læringspakker, så vi ikke stod helt på bar bund,” siger Rasmus Lyngsø Pedersen og tilføjer:

”Men mange er også blevet mere kritiske og vil gerne gøre det endnu bedre. Hvis vi kommer i den samme situation igen, så er det vigtigt, at det virker. Så fungerer det her godt nok? Kunne jeg ændre noget, så det kommer til at fungere bedre?”

Det er netop den udvikling, Mette Selchau peger på, når hun siger: ”Vi fik noget forærende – nu skal vi blive dygtigere! Nu og her gjaldt det om at komme i gang. Men jo mere vi var i gang og kunne finde ud af at undervise på Teams, jo mere krævede vi også selv – så hvordan får vi også transformationen til at ske. Det er det, vi skal arbejde videre med nu!”

 

Vil du vide mere om Mercantec?

Mercantec er Viborg Kommunes største uddannelsesinstitution. Det er en kombinationsskole med en bred vifte af merkantile og tekniske uddannelser og med et stort efteruddannelsescenter. Skolen tilbyder uddannelser inden for HTX, HHX og EUX og har lige bygget en ny gymnasieafdeling.

Geografisk spreder skolen sig over Viborg, Bjerringbro, Skive, Hoverdal og Ulfborg. Skolen beskæftiger ca. 450 medarbejdere, og over 20.000 elever og kursister gennemfører årligt uddannelser og kurser.

 

Skolens digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategien skal understøtte praktisering af digital læring på Mercantec og betragtes som en konkretisering af Mercantecs pædagogiske strategi med særligt blik på det digitale felt. Digitaliseringsstrategien danner således rammen for de fælles digitale pædagogiske indsatser rettet mod en stadig mere optimal læring, der understøttes af tidssvarende og differentierede læringsmuligheder for alle eleverne.

Otte indsatser til understøttelse af digitaliseringsstrategien:

  • Videndeling og IT-faglig udvikling
  • Læringspakker
  • Digitale evalueringer
  • Digitale læringsforløb
  • Digital infrastruktur og udstyr
  • Digitale medier og læringsressourcer
  • Digital dannelse
  • Samarbejde med virksomheder

Du kan læse om Mercantecs arbejde med læringspakker her.

Læs flere eksempler fra praksis

Gå tilbage til katalogforsiden her.