Chatbotten er en prototype under udvikling.

I samarbejde med Industriens Uddannelser (IU) har CIU udviklet en ekspertchatbot til smedeuddannelsen med ekspertise i materialeforståelse og svejsning

Materialet, som denne chatbot er trænet på, er udviklet af Technical Education Copenhagen, som anvender det på Hovedforløb 3 på smedeuddannelsen.

Det drejer sig om:

  • Tre kompendier inden for emnet Materialeforståelse, som er udviklet af faglærer Gert Larsen

Chatbotten erstatter ikke materialerne, men er et supplement. Man skal altid forholde sig kritisk over for chatbots’ svar, da de kan være unøjagtige eller måske ikke dækker alle aspekter.

Denne ekspertchatbot kan fungere som en hjælpelærer, der kan forklare komplekse emner på en mere letforståelig måde og kan styrke din generelle viden.

Hvis du ønsker at forbedre dine færdigheder inden for bestemte emner, kan du bede ekspertchatbotten om at guide dig gennem en læringsproces. Du kan også bede den om yderligere uddybninger eller forklaringer på forskellige områder undervejs.

Her er nogle eksempler på, hvordan du kan interagere med ekspertchatbotten:

  • “Kan du forklare X på en mere simpel måde?”
  • “Hvad skal jeg helt præcist gøre?”
  • “Kan du uddybe punkt X?”

Hvis du skriver: “Træn mig til eksamen,” vil du blive bedt om at forklare nogle begreber og emner, som du også kan blive spurgt om i en mulig eksamenssituation.

Det skal du være opmærksom på

Du skal være opmærksom på, at denne ekspertchatbot er en prototype, og derfor kan svarene være ukorrekte. Denne chatbot kan derfor ikke erstatte materialerne.

Du må ikke indtaste persondata i systemet!

Da ekspertchatbotten stadig er i prototypefasen, er der en begrænsning på, hvor mange svar den kan give hver måned.

Søren Krebs Møller

Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til forbedringer?

Søren Krebs Møller
Vicecenterchef