Denne chatbot er en prototype

I samarbejde med EVU har CIU udviklet en ekspertchatbot til elektrikeruddannelsen, grundforløb 2.

Det skal du være opmærksom på, når du bruger chatbotten:

Man kan ikke altid stole på, at chatbottens svar er fuldstændig korrekte.

Denne chatbot kan ikke erstatte grundbogen.

Du må ikke indtaste persondata i systemet.

Der en begrænsning på, hvor mange svar chatbotten kan give hver måned, så du kan muligvis opleve, at chatbotten ikke virker.

Bag om chatbotten

Chatbotten er en prototype, og er udviklet i et samarbejde mellem CIU og EVU.

Ekspertchatbotten er trænet på bogen ‘El-teori – Lærebog 1‘ (udgave 1, 2023) af Martin Køhler.

Sådan bruger du chatbotten

Chatbotten erstatter ikke grundbogen, men er et supplement. Man skal altid forholde sig kritisk over for chatbottens svar, da de kan være unøjagtige eller måske ikke dækker alle aspekter.

Denne ekspertchatbot kan fungere som en hjælpe-lærer, der kan forklare komplekse emner på en mere letforståelig måde, og den kan styrke din generelle viden.

Hvis du ønsker at forbedre dine færdigheder inden for bestemte emner, kan du bede ekspertchatbotten om at guide dig gennem en læringsproces. Du kan også bede den om yderligere uddybninger eller forklaringer på forskellige områder undervejs.

Her er nogle eksempler på, hvordan du kan interagere med ekspert-chatbotten:

“Kan du forklare X på en mere simpel måde?”
“Hvad skal jeg helt præcist gøre?”
“Kan du uddybe punkt X?”

Hvis du skriver: “Træn mig til eksamen,” vil du blive bedt om at forklare nogle begreber og emner, som du også kan blive spurgt om i en mulig eksamenssituation.

Søren Krebs Møller

Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til forbedringer?

Søren Krebs Møller
Vicecenterchef