I samarbejde med EVU og Polyteknisk Forlag har CIU udviklet en ekspertchatbot til kølecertificeringskurset (kategori 2)

Det skal du være opmærksom på, når du bruger chatbotten:

Man kan ikke altid stole på, at chatbottens svar er fuldstændig korrekte.

Denne chatbot kan ikke erstatte grundbogen.

Du må ikke indtaste persondata i systemet.

Der en begrænsning på, hvor mange svar chatbotten kan give hver måned, så du kan muligvis opleve, at chatbotten ikke virker.

Bag om chatbotten

Chatbotten er finansieret af det faglige udvalg for VVS-energiuddannelsen og CIU. Den udvikles i et samarbejde med Blik- og Rørarbejderforbundet, TEKNIQ Arbejdsgiverne og EVU/El- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat.

Chatbottens formål er at understøtte læringen på VVS-energiuddannelsens omkring køleundervisning og kan med fordel også anvendes af kursister på AMU-kruserne Køleteknik, kategori II samt på elektrikeruddannelsens moduler 2.10 Elektrik i kølesystemer og varmepumper.

Ekspertchatbotten er trænet på bogen ‘Køleanlæg og Varmepumper – Grundbog om Køleteknik‘ (udgave 3, 2023) af Peter Hørning.

Sådan bruger du chatbotten

Chatbotten erstatter ikke grundbogen, men er et supplement. Man skal altid forholde sig kritisk over for chatbots’ svar, da de kan være unøjagtige eller måske ikke dækker alle aspekter.

Denne ekspertchatbot kan fungere som en hjælpelærer, der kan forklare komplekse emner relateret til kølecertificeringskurset på en mere letforståelig måde og kan styrke din generelle viden om kurset.

Hvis du ønsker at forbedre dine færdigheder inden for bestemte emner, såsom ‘Håndtering af kølemiddel’, kan du bede ekspertchatbotten om at guide dig gennem en læringsproces. Du kan også bede den om yderligere uddybninger eller forklaringer på forskellige områder undervejs.

Her er nogle eksempler på, hvordan du kan interagere med ekspertchatbotten:

  • “Kan du forklare X på en mere simpel måde?”
  • “Hvad skal jeg helt præcist gøre?”
  • “Kan du uddybe punkt X?”

Hvis du skriver: “Træn mig til eksamen,” vil du blive bedt om at forklare nogle begreber og emner, som du også kan blive spurgt om i en mulig eksamenssituation.

Søren Krebs Møller

Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til forbedringer?

Søren Krebs Møller
Vicecenterchef