OBS. Dette projekt er under udvikling og bliver afviklet løbende i 2024

CIU udvikler en række podcasts til AMU. Formålet er at understøtte undervisning inden for den grønne omstilling.

CIU’s kommende podcastrække vil give ny viden om den grønne omstilling inden for en række fag og fokusere på implementering af ny adfærd, der er nødvendig for den grønne omstilling. Hver podcast knyttes til et konkret AMU-kursus og fokuserer fx på, hvordan den opnåede viden/teori omsættes til nye praktiske handlinger i virksomheden.

Denne side vil blive opdateret, når podcastafsnittene er færdigproduceret.