4 måder at bruge Padlet i din undervisning

4 måder at bruge Padlet
i din undervisning

Padlet er en digital opslagstavle, hvor du hurtigt og nemt kan oprette en tavle, som du og dine elever kan skrive, kommentere og samarbejde i. Det fleksible design gør værktøjet brugbart i mange læringssammenhænge, fx til brainstorm, feedback og flipped learning.

Hvis du ikke kender til Padlet, så finder du en guide og videovejledning til værktøjet her.

Mangler du konkret inspiration til, hvordan man kan opsætte og anvende Padlet i undervisningen, så viser pædagogisk konsulent Martin Havgaard Seehagen dig her fire måder, du kan bruge værktøjet på. Han gennemgår også, hvilke indstillinger du bør være opmærksom på for at få mest muligt ud af de fire læringsaktiviteter i Padlet.

I videoen viser han eksempler på, hvordan du kan bruge Padlet til:

  1. Spørgsmål under formidling af teori
  2. Casebaseret undervisning og peer feedback
  3. Efter flipped learning
  4. Brainstorm og feedback

Under videoen finder du de fire padlets, der gennemgås i videoen.


Padlet 1
Spørgsmål til formidling af teori

VIDEO: Gå til Padlet 1 her, hvor indstillinger gennemgås

Herunder ses et eksempel på, hvordan Padlet kan bruges som spørgerum. Denne opsætning kan bruges, når læreren formidler teori både online og ved fysisk tilstedeværelse, og hvor du ønsker, at eleverne kan stille spørgsmål undervejs.

Indlæggene er anonyme, så eleverne har mulighed for at stille spørgsmål, uden at resten af holdet kan se, hvem der har stillet spørgsmålet. Det gavner særligt de mere stille elever, der i større udstrækning tør stille spørgsmål på klassen.

Lavet med Padlet


Padlet 2
Casebaseret undervisning og peer feedback

VIDEO: Gå til Padlet 2 her, hvor opgaven og indstillinger gennemgås

Herunder ses et eksempel på, hvordan Padlet kan anvendes til at løse faglige opgaver i mindre grupper og til peer feedback.

I denne opgave skal eleverne arbejde sammen om at finde en løsning på et beskrevet problem. Eksemplet her er fra personvognsmekanikeruddannelsen, hvor der tages udgangspunkt i defekter på en bil. Eleverne skal formidle deres løsninger i en video, som deres medstuderende efterfølgende skal give feedback på.

I padletten kan læreren løbende følge med og komme med yderligere feedback samt stille opfølgende spørgsmål til grupperne.

Lavet med Padlet


Padlet 3
Efter flipped learning

VIDEO: Gå til Padlet 3 her, hvor opgaven og indstillinger gennemgås

Her bruges Padlet til at arbejde videre med en video, som eleverne har set hjemmefra. På klassen svarer eleverne på spørgsmålene i padletten, der relaterer sig til den sete video.

Denne stilladsering skal sikre, at eleverne arbejder med og reflekterer over det teoretiske stof, som de har set/læst inden timens start. Eksemplet herunder er brugt i grundfaget Teknologi.

Lavet med Padlet


Padlet 4
Brainstorm og feedback

VIDEO: Gå til Padlet 4 her, hvor opgaven og indstillinger gennemgås

Denne padlet er også lavet til grundfaget Teknologi, men her bruges værktøjet til at understøtte elevernes ideudviklingsproces.

Her kombineres brainstorm og feedback, hvor eleverne giver hinanden input og ideer til det videre arbejde i en produktudviklingsproces.

Lavet med Padlet

Læs også 


Tak til pædagogisk konsulent Martin Havgaard Seehagen, der i samarbejde med CIU har udarbejdet ovenstående materiale. Skrevet den 25. marts 2021. 

Gå tilbage til katalogforsiden her.