Webinar - IT i grundfagene, naturfag

Dato / Tid

8. juni 2023 - 14. november 2023

Kl. 14:00 - 15:30

Sted

Online via Zoom

IT i grundfagene – en webinarrække om anvendelse af IT i grundfagene dansk, matematik og naturfag

Kom med, når CIU samler landets dygtigste eksperter i samarbejde med fagkonsulenter fra STUK og sætter fokus på, hvordan du kan bruge IT i din grundfagsundervisning.

Du tilmelder dig til en hel webinarrække i det enkelte grundfag. Til hvert webinar skal du løse en lille opgave eller afprøve et digitalt værktøj. Hertil bør afsættes 1-2 timer. Du kan få hjælp og sparring til dette via frivillige virtuelle drop-in-møder mellem webinarerne. Her vil en konsulent fra CIU samt en fagkonsulent fra STUK deltage sammen med de øvrige deltagere og give sparring på dit forløb.

Naturfag

Dato  Beskrivelse 
8. juni kl. 14.00-15.30  1. webinar: Digital læring og læringsplatforme. Hvordan aktiveres eleverne og sætter synlige læringsspor via læringsplatforme? 

I webinaret arbejder du med at anvende læringsplatforme (f.eks. Moodle, ItsLearning , Canvas) til at skabe digitale læringsaktiviteter, der aktiverer eleverne og elevernes læring. 

Der vil være fokus på, hvordan eleverne i den daglige undervisning kan sætte synlige digitale læringsspor, der kan anvendes som udgangspunkt for dialogen i undervisningen samt i evaluering og feedback. Du kommer til at arbejde i din lokale læringsplatform med udgangspunkt i egen undervisning. 

17. august 15.00-16.00  1. Drop-in-møde 
5. september kl. 14.00-15.30  2. webinar: Meningsgivende digitale værktøjer for elevers læring i naturfag, fysik, kemi og biologi 

I dette webinar er der fokus på, hvordan digitale værktøjer kan anvendes til at forklare svært forståelige faglige emner. Du skal udpege et fagligt emne og et digitalt værktøj du gerne vil arbejde med til egen undervisning. Du får sparring til, hvorledes læring kan faciliteres af de valgte digitale værktøjer. 

14. september 15.00-16.00  2. Drop-in-møde 
3. oktober kl. 14.00-15.30  3. webinar: Styrk elevernes faglige sproglighed gennem digitale værktøjer 

Faglig kommunikation er en væsentlig færdighed, eleverne skal tilegne sig i løbet af deres uddannelse. I dette webinar arbejder du med eksempler på sproglige øvelser, hvor digitale værktøjer kan styrke den enkelte elevs læring. Sproglige kommunikative færdigheder skal forstås bredt – skriftlig, mundtligt, brug af fotos og video, modellering etc. 

26. oktober 15.00-16.00  3. Drop-in-møde 
14. november kl. 14.00-15.30  4. webinar: Refleksion og præsentation af egne forløb og egen praksis 

På sidste seminar præsenterer alle deltagere, hvad de har arbejdet med i deres undervisning mellem webinarerne. Vi evaluerer forløbet og drøfter, hvordan de forskellige udviklede produkter understøtter elevers læring gennem anvendelse af IT i undervisningen, samt hvordan deltagerne kan videndele med hinanden. 

Skrevet 20.03.23

Til forsiden