Dato / Tid

31. maj 2023 - 1. november 2023

Kl. 14:00 - 15:30

Sted

Online via Zoom

OBS. Dette forløb er afviklet. Vi har planlagt en ny webinarrække med nye fag, som du kan finde du her.

IT i grundfagene – en webinarrække om anvendelse af IT i grundfagene dansk, matematik og naturfag

Kom med, når CIU samler landets dygtigste eksperter i samarbejde med fagkonsulenter fra STUK og sætter fokus på, hvordan du kan bruge IT i din grundfagsundervisning.

Du tilmelder dig til en hel webinarrække i det enkelte grundfag. Til hvert webinar skal du løse en lille opgave eller afprøve et digitalt værktøj. Hertil bør afsættes 1-2 timer. Du kan få hjælp og sparring til dette via frivillige virtuelle drop-in-møder mellem webinarerne. Her vil en konsulent fra CIU samt en fagkonsulent fra STUK deltage sammen med de øvrige deltagere og give sparring på dit forløb.

Matematik

Dato  Beskrivelse 
31. maj kl. 14.00-15.30  1. webinar: GeoGebra – hvad og hvordan?
På dette webinar får du starthjælp til at komme i gang med at bruge GeoGebra i undervisningen. Du får eksempler på og drøfter med andre undervisere, hvordan programmet kan indgå i undervisningen som redskab til en dybere forståelse for matematiske emner hos eleverne.  
16. august kl. 14.00-15.30  1. Drop-in-møde 
30. august kl. 14.00-15.30  2. webinar: Kunstig intelligens som en kognitiv sparringspartner for eleven
Udgangspunktet for dette webinar vil være, hvordan nuværende og fremtidige kunstige intelligenser kan inddrages meningsfuldt i matematikundervisningen på erhvervsuddannelserne. Der arbejdes blandt andet med inddragelse at chatbots som ChatGPT.  
13. september kl. 14.00-15.30  2. Drop-in-møde 
28. september kl. 14.00-15.30  3. webinar: Regneark som didaktisk og pædagogisk værktøj
På nogle uddannelser er brugen af regneark i matematikundervisningen ganske naturlig og helt essentielt, på andre uddannelser er det ikke. På dette webinar får du eksempler på, hvordan regnearket kan anvendes i undervisning som andet end blot et regneredskab. 
24. oktober kl. 14.00-15.30  3. Drop-in-møde 
1. november kl. 14.00-15.30  4. webinar: Refleksion og præsentation af egne forløb og egen praksis 

På sidste seminar præsenterer alle deltagere, hvad de har arbejdet med i deres undervisning mellem webinarerne. Vi evaluerer forløbet og drøfter, hvordan de forskellige udviklede produkter understøtter elevers læring gennem anvendelse af IT i undervisningen, samt hvordan deltagerne kan videndele med hinanden. 

Skrevet 20.03.23

Til forsiden