Webinar - IT i grundfagene, dansk

Dato / Tid

7. juni 2023 - 7. november 2023

Kl. 14:00 - 15:30

Sted

Online via Zoom

IT i grundfagene – en webinarrække om anvendelse af IT i grundfagene dansk, matematik og naturfag

Kom med, når CIU samler landets dygtigste eksperter i samarbejde med fagkonsulenter fra STUK og sætter fokus på, hvordan du kan bruge IT i din grundfagsundervisning.

Du tilmelder dig til en hel webinarrække i det enkelte grundfag. Til hvert webinar skal du løse en lille opgave eller afprøve et digitalt værktøj. Hertil bør afsættes 1-2 timer. Du kan få hjælp og sparring til dette via frivillige virtuelle drop-in-møder mellem webinarerne. Her vil en konsulent fra CIU samt en fagkonsulent fra STUK deltage sammen med de øvrige deltagere og give sparring på dit forløb.

Dansk

Dato  Beskrivelse 
7. juni kl. 14.00-15.30  1. webinar: Chatbots som en kognitiv sparringspartner for eleven  

At bruge en chatbot som en del af undervisningen forudsætter en grundlæggende forståelse af hvilke muligheder og begrænsninger teknologien har. På webinaret demonstreres forskellige strategier for, hvordan man kommunikerer med en chatbot og konkrete eksempler på, hvordan den kan bringes i spil i undervisningen. 

15. august 14.00-15.30  1. Drop-in-møde 
22. august 14.00-15.30  2. webinar: Chatbots som redskab i underviserens forberedelse 

Her får du konkrete fif og eksempler på, hvordan du kan bruge ChatGPT til at generere alt fra lektionsplaner til differentierede elevopgaver. Du får også eksempler på, hvordan ChatGPT kan hjælpe med virkelighedsnære problemstillinger fra konkrete brancher som kan anvendes ved case-eksamen.  

12. september 14.00-15.30  2. Drop-in-møde 
4. oktober 14.00-15.30  3. webinar: Brug af podcast i undervisningen 

I danskfaget kan podcast indgå både som tekst og som læringsteknologi. På dette webinar kommer vi omkring begge dele. Først præsenteres nogle gode podcasts, der kan bruges i en genreundervisning sammen med en model for analyse af podcast. Efterfølgende handler det om at producere podcast. Du får indsigt i, hvordan du selv kan producere podcasts til din undervisning, og hvordan eleverne kan producere podcast, når mediet indgår som formidlings- og afleveringsform.   

24. oktober 14.00-15.30  3. Drop-in-møde 
7. november 14.00-15.30  4. webinar: Refleksion og præsentation af egne forløb og egen praksis 

På sidste seminar præsenterer alle deltagere, hvad de har arbejdet med i deres undervisning mellem webinarerne. Vi evaluerer forløbet og drøfter, hvordan de forskellige udviklede produkter understøtter elevers læring gennem anvendelse af IT i undervisningen, samt hvordan deltagerne kan videndele med hinanden.

Skrevet 20.03.23

Til forsiden