Dato / Tid

11. oktober 2022

Kl. 12:00 - 13:30

Sted

Zoommøde. Mødelink sendes ved tilmelding.

Webinar: Håndtering af GDPR på ledelses niveau

Indhold og formål

Afgørelserne fra Datatilsynet begynder at præcisere hvilket ansvar den enkelte organisation har for at anvende it i undervisningen. Det tydeliggør også hvilke muligheder, den enkelte leder har for at skabe en god kultur i anvendelsen af it i undervisningen.

Formålet med dette webinar er at dele erfaringer og når frem til nogle principper for, hvordan vi er digitale og overholder GDPR-lovgivningen.

Målgruppe:

Ledere på EUD

Oplægsholdere

  • Peter Bruus, CIU
  • Jesper Eriksen, Tietgen
  • Marcus Bennick, LærIT

Skrevet 14.09.22

Til forsiden