Dato / Tid

26. februar 2020 - 2. november 2020

Kl. 9:00 - 15:30

Sted

Tietgenskolen
Lerchesgade 29, 5000 Odense


Learning Factory 6:

Visuel guidning gennem augmented reality

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket, men du kan skrive dig på venteliste her

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration til brugen af AR, netværksdannelse, spændende faglige input og deltager i en udviklingsproces til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed.


Mål og formål
Mange elever har brug for en høj grad af visuel understøtning, når de skal udføre opgaver. Hvordan kan vi i undervisningen blive endnu bedre til at visualisere de ting, der arbejdes med? Augmented reality (AR) skaber nye muligheder for at visualisere og konkretisere emner ved at lægge et virtuelt lag på den fysiske virkelighed. Elever, der f.eks. har læseudfordringer, kan guides gennem AR, og det kan måske give en større motivation hos eleverne at arbejde med modeller i 3D, der kan træde ud gennem deres mobiltelefoner. 

Formålet med Learning Factory 6 er, at undersøge hvordan man i uddannelsesregi kan arbejde med et område som AR, og hvad kan det bidrage med som traditionelle metoder ikke kan? Disse spørgsmål og mange flere vil vi undersøge i denne Learning Factory.

 

Læringsudbytte
VIDEN om: 

  • didaktiske muligheder og begrænsninger i forhold til AR
  • hvordan man kan producere indhold til AR

KOMPETENCER til at:  

  • til- og fravælge AR til undervisningsbrug
  • tilrettelægge undervisningsforløb med AR
  • udvælge de rette ressourcer/værktøjer/programmer etc. 

FÆRDIGHEDER i: 

  • at anvende teknologien AR i forhold til undervisning

Praktiske forhold
Forløbet har fire fysiske mødedage: 26. februar, 28. april, 16. september og 12. november 2020. Mødedagene foregår på Tietgenskolen i Odense, men der er også mulighed for at holde nogle af mødegangene på deltagernes egne skoler.

Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

Forløbet er fuldt booket, men du dig på venteliste her