Dato / Tid

24. marts 2020 - 26. marts 2020

Kl. 15:00 - 16:00

Sted

Online

Videndelingswebinarer om omlægning til digital undervisning – de næste skridt 

Datoer:
Tirsdag den 24/03 kl. 14-15Klik her for at deltage i webinaret.
Torsdag den 26/03 kl. 15-16Klik her for at deltage i webinaret. 

Den nuværende uddannelsessituation er ændret og foregår nu fuldt ud digitalt. Derfor vil vi i samarbejde med undervisere fra erhvervskoler dele erfaringer og komme med praksisnære eksempler på omlægningen til digital undervisning, som du kan bruge direkte i din egen undervisning. Indholdet i de to webinarer er baseret på de spørgsmål, udfordringer og tilbagemeldinger, vi får fra skolerne pt. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, og vi er også meget interesseret i dine input! 

Indhold i de to webinarer

LÆRING GENNEM LYD

Marie Borg Lidbjergkokkelærer på ZBC, er i fuld gang med at udvikle en række podcast, der skal formidle Kokkebogen på en ny måde. Hun vil fortælle om potentialet i lyd og podcast – for elever og for undervisere: 

  • Kan elever lytte sig kloge?  
  • Eleven som producent: Hvordan kan man bruge podcast, og lyd generelt, som et alternativ til det skriftlige for elever? 
  • Fordele for undervisere ved at lytte til elevernes produktioner som et led i deres forberedelse.   

 

ASYNKRON UNDERVISNING 

Underviser og it-pædagogisk koordinator Andreas KubschSOSU Fyn:  

  • Asynkron undervisning til elevernes forandrede hverdag: SOSU Fyn oplever, at elever ikke altid kan følge oplæg og undervisningen samtidigt. Hvordan kan man alligevel dele faglig information, når elever er til stede på forskellige tidspunkter? 

Eksemplerne tager udgangspunkt i SOSU Fyns it-platforme, som først og fremmest er Microsoft Office 365 (særligt Teams) og Moodle, men ideerne kan også overføres til andre platforme.

 

FEEDBACK OG RELATIONER ONLINE 

Handelsoverlærer og online udvikler Lisbeth Nygaard Koertz, Tietgen Business:  

  • Hvordan kan man give online feedback i forskellige opgave- og afleveringstyper? 
  • Hvordan kan man etablere den gode relation mellem elev/lærer og elev/elev virtuelt?
     

Vi afholder to videndelingswebinarer. Indhold og oplægsholdere er det samme begge dage, så deltag blot den dag, der passer dig bedst. Der kræves ingen tilmelding. Du får adgang ved at klikke på linket til det webinar, du ønsker at deltage i.

Tirsdag den 24/03: Klik her for at deltage i webinaret.
Torsdag den 26/03: Klik her for at deltage i webinaret.

Praktisk information omkring deltagelse i webinarer kan du finde her.