Dato / Tid

10. januar 2024

Kl. 14:00 - 15:30

Sted

Online via Teams

Netværksmøde for CIU’s forsker- og praktikernetværk

Onsdag den 10. januar 2024 inviterer CIU til online netværksmøde for medlemmerne af vores forsker- og praktikernetværk


Tema og indhold
Til dette online netværksmøde sætter vi fokus på teknologiforståelse og erhvervsinformatik på EUD. Mødet byder på oplæg med Bjarne Andersen fra CIU og Charlotte Lærke Weitze fra SOSU H.

Netværksmødets program

14.00 – 14.05 Velkommen v. Amina Sabah Karim, CIU

14.05 – 14.20 Hvad er teknologiforståelse og erhvervsinformatik?
Oplæg v. Bjarne Andersen, CIU
Bjarne Andersen vil holde et kort oplæg om teknologiforståelse og erhvervsinformatik på erhvervsuddannelser. Efter oplægget vil Bjarne åbne op for en dialog om, hvordan teknologiforståelse allerede indgår i de enkelte erhvervsuddannelser, samt hvilke digitale kompetencer og forståelse fremtidige erhvervsuddannede skal have.

14.20 – 14.30 Drøftelser i grupper

14.30 – 14.40 Opsamling i plenum

14.40 – 14.50 Pause

14.50 – 15.05 Erfaringer fra SOSU H
Oplæg v. Charlotte Lærke Weitze, SOSU H
Charlotte Lærke Weitze vil præsentere indledende tanker bag SOSU H’s strategi for udvikling af digitale kompetencer og teknologiforståelse. Derefter vil Charlotte præsentere en model, der i øjeblikket er under afprøvning for udvikling af elevernes velfærdsteknologiforståelse på SOSU H.

15.05 – 15.15 Drøftelse i grupper

15.15 – 15.25 Opsamling i plenum

15.25 – 15.30 Afrunding og kommende netværksaktiviteter

Tilmelding

Netværksmødet er for medlemmer af CIU’s netværk for forskere og praktikere. Læse mere om netværket og tilmeld dig. Ved tilmelding til netværket fremsendes invitation til netværksdagen.

Amina Sabah Karim

Har du spørgsmål til mødet eller tilmelding?

Amina Sabah Karim
Konsulent