Dato / Tid

24. januar 2024 - 15. maj 2024

Kl. 14:00 - 15:30

Sted

Online

It i grundfagene: Webinarrække om anvendelse af it i grundfaget teknologi

Kom med, når CIU samler landets dygtigste eksperter i samarbejde med fagkonsulenter fra STUK og sætter fokus på, hvordan du kan bruge it i din undervisning i grundfaget teknologi (og design).

CIU udbyder en ny webinarrække, der omhandler brugen af it i grundfagsundervisningen i fagene afsætning, samfundsfag og teknologi.  Til hvert grundfag tilbydes en webinarrække af 4 webinarer i det enkelte grundfag, med en varighed af 90 min. Indholdet er udviklet i samarbejde med fagets fagkonsulent fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK.

Læs mere om webinarrækken om it i grundfagene her.

Du tilmelder dig til en hel webinarrække i det enkelte grundfag. Til hvert webinar skal du løse en lille opgave eller afprøve et digitalt værktøj. Hertil bør afsættes 1-2 timer.

Indhold i webinarrækken til teknologi

Webinar 1: Chatbots som redskab i underviserens forberedelse
Den 24. januar 2024 kl. 14.00-15.30

På dette webinar ser du konkrete eksempler på, hvordan du kan bruge ChatGPT som inspiration i din forberedelse  – for eksempel til lektionsplaner og differentierede elevopgaver. Du ser også eksempler på, hvordan ChatGPT kan hjælpe med virkelighedsnære casebeskrivelser og problemstillinger. 


Webinar 2: It-værktøjer til elevernes brugerundersøgelser og formidling af disse

Den 6. marts 2024 kl. 14.00-15.30

Dette webinar sætter fokus på, hvordan en chatbot kan være en kognitiv sparringspartner for eleven i arbejdet med brugerundersøgelser, samt hvilke softwareprogrammer eleven kan bruge i den videre proces samt formidling af resultaterne. 


Webinar 3: Opensource-programmer til skitser og prototyper

Den 10. april 2024 kl. 14.00-15.30

Du vil på dette webinar få præsenteret forskellige gratis softwareprogrammer, som eleverne kan anvende i deres arbejde med skitser og prototyper. 


Webinar 4: Præsentation, refleksion og evaluering

Den 15. maj 2024 kl. 14.00-15.30

På sidste webinar præsenterer deltagerne, hvad de har arbejdet med i deres undervisning mellem webinarerne. Vi evaluerer forløbet og drøfter, hvilke udfordringer og muligheder deltagerne oplever ift. de forskellige temaer, samt hvordan deltagerne kan videndele med hinanden. 

Læs mere om de to øvrige webinarrækker:

• Anvendelse af it i grundfaget samfundsfag
• Anvendelse af it i grundfaget afsætning

Bjarne Andersen

Har du spørgsmål til webinarrækken?

Bjarne Andersen
Konsulent i CIU

Skrevet den 01/11/2023

Til forsiden