Mini-Learning Factory

Dato / Tid

7. juni 2021 - 31. december 2024

Kl. 0:00 - 0:00

Sted

Din skole

Mini-Learning Factory
Kortere skolebaserede forløb, der tager udgangspunkt i Learning Factory-konceptet

Ønsker jeres skole et forløb, hvor I får mulighed for at udvikle it-didaktiske løsningsforslag på udfordringer fra egen skole? Og hvor jeres lærere samtidig får en oplevelse af, at her lærer og udvikler de noget, som de kan bruge i deres egen undervisning?

Så har I mulighed for at inddrage CIU som samarbejdspartner og få et forløb med direkte afsæt i skolens praksis i vores mini-Learning Factories.   

I CIU oplever vi stor interesse for vores længerevarende Learning Factories, herunder indhold og opbygning. Derfor har vi udviklet et nyt forløb, der tager udgangspunkt i Learning Factory-konceptetdog i en forkortet form, der minder om en pædagogisk dag, hvor flere medarbejdere fra samme skole har mulighed for at deltage.

Hvad er en mini-Learning Factory?
En mini-Learning Factory er et kort udviklingsforløb, der afvikles på egen skole. Formålet er opbygning og samskabelse af ny viden og udvikling af konkrete løsningsforslag til brug for lige præcis jeres specifikke skole.  

Inden fabriksdagen afholdes et introwebinar, hvor hver enkelt deltager får indkredset en problemstillingDeltagerne møder derfor ind med et klart defineret problemfelt, der skal findes digitalt baserede løsningsforslag på til fabriksdagen. Det kan fx være, hvordan man fastholder elevernes koncentration under oplæg, hvordan de mere stille elever kan komme til orde i undervisningen, eller hvordan man kan få eleverne til at give hinanden mere brugbar feedback.  

Efter dagen har deltageren et løsningsforslag/produkt, som kan afprøves og testes direkte derefter i undervisningen. Det er også muligt at udvikle produkterne i grupper.

Udbytte

På en mini-Learning Factory bliver der afsat tid og hjælp til at komme i gang og udvikle løsninger til undervisningen. Det kan fx være en læringsvideo, et interaktivt 3D-miljø af et undervisningsmiljø eller en feedbackaktivitet. Se eksempler på produkter, der er udviklet i en tidligere mini-Learning Factory her 

Forløbet er tiltænkt til at inspirere deltagerne. Målet er at give lærerne en oplevelse af, at her lærer og udvikler de noget, som de rent faktisk kan bruge i deres egen undervisning, og som kan give dem mod på og lyst til at arbejde videre med lignende digitale muligheder fremadrettet.

Forløb
En mini-Learning Factory består som udgangspunkt af følgende elementer:

Faciliteres af CIU:

• Planlægningsmøde mellem CIU, leder og 1-2 undervisere
Introwebinar: CIU, undervisere og leder, ca. 1 time
Hel fabriksdag med udvikling af løsningsforslag til undervisningen, ca. 7 timer 

Faciliteres af skolen alene eller i samarbejde med CIU:

• Afprøvning- og tilpasningsfase (med mulighed for sparring)
Opsamling og videndeling 

CIU står for tilrettelæggelse, organisering, gennemførelse af selve dagen, oplæg og evaluering.
Skolen står for at udvælge deltagere samt arrangere lokaler og forplejning. 

Temaer
 Vi tilbyder lige nu forløb inden for disse fire overordnede temaer. Klik på linket og læs mere om hvert forløb: 
1: It i grundfagene
2: Differentiering med lyd og video
3: Visualisering med interaktive billeder/360°-miljøer
4: Hybrid undervisning

Ovenstående er en generel beskrivelse af konceptet. Nærmere planlægning af forløbet sker i fællesskab, hvor vi kan tilpasse forløbet til jeres ønsker og behov.

Tilmelding
CIU har mulighed for at afvikle otte mini-Learning Factories per år. Der er løbende tilmelding, og det sker ved at nærmeste leder skriver til post@ciuud.dk, hvor det oplyses: 

1: Hvilket af de tre overordnede temaer, I ønsker i jeres forløb 
2: Forslag til dage, hvor I ønsker, at fabriksdagen skal afvikles 

Har du spørgsmål til mini-Learning Factories?

Axel HoppeCenterchef i CIU22 75 97 58axel@ciuud.dk

 

Se vores øvrige aktiviteter.

Opdateret 06.05.22