Dato / Tid

18. november 2022

Kl. 13:00 - 14:30

Sted

Online via Zoom.

Opstartsmøde i CIU’s forsker og praktiker netværk

CIU faciliterer et netværk for forskere og praktikere på EUD området.

Formålet er at give forskere og praktikere mulighed for videndeling, samarbejde, skabe ny forskning og dialog på tværs i EUD. Vi ønsker at bygge bro mellem praktikere og forskere og skabe et fælles stå- og mødested med fokus på at skabe handling. Forhåbentlig vil deltagerne i netværket opleve at praksisnærheden bliver styrket.

Dette møde er første møde i netværket. Det afholdes online, og du skal være medlem af netværket for at deltage. Opstartsmødet fungerer som optakt til netværksdagen med fysisk fremmøde, som finder sted d. 09.02.23.

Du kan tilmelde dig netværket og møderne nedenfor.

 

Program

13.00-13.10: Velkomst og introduktion til netværket v. Amina Sabah Karim, CIU

13.10-13.40: Oplæg: Erhvervsdidaktik og digital teknologi v. Marianne Riis, docent, Absalon

Digitale teknologier er integreret og allestedsnærværende i alle dele af samfundslivet, herunder også i erhvervsuddannelserne. Ud fra et erhvervsdidaktisk perspektiv sætter Marianne fokus på, hvordan anvendelse af digital teknologi kan give mening og understøtte sammenhæng og læring både i og imellem skole- og oplæringsperioder. I oplægget vil der blive zoomet ind på hvordan digital teknologi kan være et middel, et mål og/eller et rum for læring.  

13.40-13.50: Pause

13.50-14.20: Fælles drøftelse: Hvad er det vigtigste et forsker-praktikernetværk skal bidrage med? v. Amina Sabah Karim

14.20-14.30: Afrunding

Opdateret 11.10.22

Til forsiden