Dato / Tid

4. april 2024

Kl. 14:30 - 15:30

Sted

Online

Online netværksmøde for CIU’s it-pædagogiske netværk

I løbet af 2024 vil vi i vores it-pædagogiske netværk have særligt fokus på kunstig intelligens. Derfor inviterer vi nu landets AI-spydspidser til at blive en del af netværket og deltage i dette online møde.

Når du tilmelder dig vores it-pædagogiske netværk, vil du fremover få tilsendt en invitation til alle online møder for AI-spydspidser.

Programmet for mødet

Programmet vil løbende blive opdateret på denne side. Sæt kryds i kalenderen allerede nu og tilmeld dig netværket og mødet.

Mødets formål:

Formålet med mødet er at skabe et fagligt netværk mellem skoler, der arbejder med AI i undervisning og læring, samt at dele erfaringer og inspiration til at udvikle AI-kompetencer hos eleverne og underviserne.

Målgruppen for mødet:

AI-spydspidser kan for eksempel være særlige ressourcepersoner, som allerede er blevet udpeget på skolen, eller undervisere, der har til opgave at hjælpe andre undervisere med at bruge AI i undervisningen.

Hvad kan du få ud af at deltage i netværket og til mødet?:

  • Vidensdeling og inspiration på tværs af EUD
  • Indblik i, hvordan andre skoler og undervisere griber AI-udviklingen an
  • Inspiration og opdatering om AI-udviklingen
  • Netværksdannelse for undervisere/konsulenter med kompetencer inden for AI