Dato / Tid

3. november 2023

Kl. 9:30 - 15:00

Sted

Hos CIU, Lerchesgade 29, 5000 Odense C.

Netværksmøde for CIU’s direktions- og ledernetværk

CIU inviterer til netværksmøde for medlemmer af vores direktionsnetværk og ledernetværk om digital dannelse og trivsel i et EUD- og EUX-perspektiv

Hvorfor dette tema?
Ifølge de nationale målinger er trivslen blandt elever på erhvervsskoler god. Alligevel fylder skærmdebatten forsat i den offentlige diskussion, hvor skærmbrug ofte forbindes med elevers mistrivsel.

Tech og Trivsel samarbejder med skoleledelser om at begrænse skærmbrug, og undervisningsminister, Mattias Tesfaye, har på baggrund af disse erfaringer igangsat udvikling af konkrete anbefalinger og retningslinjer til skolerne. Andre medie- og teknologiforskere undersøger dog forsat, hvordan digitale muligheder kan styrke læring, og hvordan elever på ungdomsuddannelserne bliver bedre rustet til at kunne begå sig i en digitaliseret hverdag.

Udbytte af dagen
Dermed står alle skoleledelser nu overfor et væsentligt dilemma, hvor der skal træffes valg. Skal der fokuseres på fastsættelse af reguleringer og principper for skærmbrug, eller skal man prioritere at danne eleverne og udvikle deres kompetencer, så de er i stand til at kunne anvende digitale muligheder?

Det har vi fokus på til dette netværksmøde, der er for både CIU’s direktionsnetværk og ledernetværk. Efter dette netværksmøde vil du være mere bevidst om de valg og prioriteringer, der knytter sig til dette tema.

Program for dagen

09:30: Løbende ankomst og let morgenmad

10:00: Præsentation af dagens tema: Trivsel og digital dannelse

10:15: Et forskningsoverblik: Hvad er på spil, og hvad skal vi navigere efter?

• Jeppe Egendal, Lektor, VIA University College

10:45: Strategiske overvejelser og beslutninger

• Rune Gråbæk, It- og digitaliseringschef, ZBC
• Gitte Vestergaard, Direktør, forretningsudvikling, Niels Brock

11:15: Gruppediskussion: Hvilke muligheder har vi for at håndtere digitaliserings skyggesider?

11:45: Frokost

12:15: Workshop: Digital modenhed og digitale kompetencer på erhvervsskoler

• Jacob Brøndum Pedersen, Center for Digital Dannelse

14:30: Opsamling og præsentation af næste års netværkstemaer

15.00: Tak for i dag

Tilmelding

Netværksmødet er for medlemmer af:

• CIU’s direktionsnetværk. Læs mere og tilmeld dig netværket her.
• CIU’s ledernetværk. Læs mere og bliv en del af ledernetværket her.

Ved tilmelding til et af de to netværk fremsendes invitation til netværksdagen. Det er gratis at være en del af netværkene som ansat på EUD.

Amina Sabah Karim

Har du spørgsmål til netværksdagen?

Amina Sabah Karim
Konsulent

Skrevet den 30/10/2023

Til forsiden