Dato / Tid

25. maj 2022

Kl. 10:00 - 15:00

Sted

CIU v. Tietgen i Odense. Lerchesgade 29.

SAMMEN OM IT-KOMPETENCEUDVIKLING

Netværksdag for medlemmer af CIU’s EUD konsulent- og ledernetværk.

Hvilke it-kompetencer har skolens undervisere, og hvilke kompetencer har de brug for? Hvordan forstærker vi det vigtige samarbejde mellem ledere og konsulenter om at nå dette mål –  til gavn for skolens digitale kapacitetsopbygning?

Mål og udbytte for dagen:

  • Viden om tidligere kompetenceindsatser og resultaterne heraf. Hvad siger forskningen?
  • Overblik over relevante it-kompetencer for undervisere. Hvad skal underviserne kunne?
  • Afdækning af de nødvendige it-kompetencer på egen skole.
  • Indsigt i og kompetencer til at optimere samarbejdet mellem konsulenter og ledere for at nå en større samlet it-kapacitet på skolen.
  • Netværk: Indblik i andre skolers arbejde.

Tilmeldingsfrist d. 12.05.22

Skrevet 16.03.22

Til Forsiden