Dato / Tid

9. februar 2023

Kl. 10:00 - 15:00

Sted

På Tietgen v. CIU
Lerchesgade 29
5000 Odense

Netværksdag for CIU’s forsker og praktiker netværk

CIU faciliterer et netværk for forskere og praktikere på EUD området.

Denne netværksdag er det første fysiske møde i netværket. Du skal være medlem for at kunne deltage. Netværksdagen afholdes i Odense, og du kan tilmelde dig netværket og møderne nedenfor.

Program

Temaet for netværksmødet er Bæredygtighed og digital teknologi. Dagen byder på oplæg fra både forskere- og praktiker samt workshops.

10.00-10.15 Velkomst v. Søren Krebs Møller og Amina Sabah Karim, CIU

10.15-11.00 Workshop: Dilemmaer i elevengagerende klimaundervisning v. Anne Katrine Kamstrup og Luna Christine Christensen, NCE. Med afsæt i udviklings- og forskningsprojektet ”Elevengagerende klimaundervisning og -oplæring” bliver en række empirisk funderede dilemmaer præsenteret. Hvad er fx jeres gode råd til kokke-læreren, der den ene dag skal undervise i bæredygtighed og den næste skal træne sine elever i tilberedningen af 300 g. oksebøf? I får lov at starte dagen med lidt hjerneaktivitet og debat – efterfølgende præsenteres nogle af de foreløbige resultater fra projektet.

11.00-11.10 Pause

11:10-12.15 Workshop: EUD redder klimaet v. Karin Eckersberg, CIU. Projektet er støttet af Villumfonden med det formål at udvikle klimaundervisning til erhvervsuddannelserne. På workshoppen vil du både høre om projektet, og få indblik i projektets stilladsering til udvikling af bæredygtighedsundervisning til egen skoles uddannelser.

Afslutningsvis fortæller Vibe Aarkrog og Amina Sabah Karim om resultater fra følgeforskning i elevernes læreprocesser med podcast.

12.15-13.00 Frokost

13.00-13.45 Workshop: Landbrugsskolerne i front for den grønne omstilling, v. Peter Bruus og Andreas Kubsch, CIU. Projektet samler 4 landbrugsskoler om udviklingen af undervisningsmateriale og undervisernes kompetencer i bæredygtighed. Efter en kort præsentation diskuterer vi to dilemmaer fra projektet. Dilemmaerne handler om didaktisk planlægning og kvalificering af undervisningsmaterialer.

13.45-14:15  Cafe-session med tidligere Learning Factory deltagere

14.15-14.45 Kan det bære?– Bæredygtighed, læringsmål, didaktik og erhvervsuddannelserne, oplæg v. Jeppe Læssøe, AU. Oplægget vil belyse bæredygtighedsbegrebets grundtemaer, for herefter først at ’oversætte’ dem til læringsmål, derefter komme ind på didaktiske principper, der kan understøtte en sådan læring, og sluttelig relatere dem til erhvervsuddannelse og digitalisering.

14.45-15.00 Afrunding v/ Marianne Riis og Malene Erkmann

Om netværket

Formålet er at give forskere og praktikere mulighed for videndeling, samarbejde, skabe ny forskning og dialog på tværs i EUD. Vi ønsker at bygge bro mellem praktikere og forskere og skabe et fælles stå- og mødested med fokus på at skabe handling. Forhåbentlig vil deltagerne i netværket opleve at praksisnærheden bliver styrket.

Opdateret 24.01.23

Til forsiden