Ledernetværk i EUD

Dato / Tid

11. december 2020 - 30. december 2021

Kl. 9:30 - 14:30

Sted

Tietgen Business, Lerchesgade 29, 5000 Odense

Invitation til netværk for ledere 

CIU har etableret et netværk for uddannelsesledere, mellemledere, team- og afdelingsledere osv. i EUD med ansvar for ledelse og særlig interesse for pædagogisk it, herunder implementering- og forankringsdimensionen. Indholdet i møderne fastlægges i samarbejde med deltagerne i netværket og vil afspejle ledernes aktuelle behov og udfordringer, samt sikre at lederne er opdaterede på den it-pædagogiske og it-didaktiske udvikling i relation til ledelse. Formålet med netværket er:
  • At inspirere og kvalificere lederne til at sætte en it-pædagogisk dagsorden på egen skole, som fremmer en hensigtsmæssig anvendelse af it i undervisningen
  • Videndeling på tværs af skoler med henblik på at skabe nye løsninger på fælles udfordringer

 

Praktisk info

Målgruppe: Ledere på alle EUD-skoler.
Mødefrekvens: 2-3 gange årligt.
Vil du være med? Netværket er gratis, og du kan tilmelde dig via linket herunder.

Møde i netværket den 11. december
Tema: Læringsdata for ledere

Data er lig med indsigt og magt, og læringsdata er bestemt ingen undtagelse. Derfor er temaet for det kommende møde i CIU’s ledernetværk “Læringsdata for ledere”, hvor Jan Christensen, NCE, introducerer og guider deltagerne til en bedre governance-struktur med afsæt i bl.a. disse spørgsmål:

  1. Hvad er læringsdata?
  2. Hvorfor bør vi arbejde med læringsdata?
  3. Hvilke typer af læringsdata prioriterer vi at arbejde med?
  4. Hvad karakteriserer pålideligheden og gyldigheden i de læringsdata, vi arbejder med?
  5. Hvordan bør vi arbejde systematisk med læringsdata?
  6. Hvordan kan vi skabe bedre governance-strukturer med læringsdata?
  7. Hvordan påvirker arbejdet med data vores adfærd?

Direkte fra praksis fortæller digital projektleder Bo Størup Nielsen, Viden Djurs, om skolens erfaringer med at arbejde med læringsdata bl.a. i forhold til elevernes selvevalueringer. Efter de nye restriktioner afvikles mødet online, og du finder mødelinket her.

Se program for netværksmødet her.

 

Møde i netværket den 15. september
Tema: Digitalt strategiarbejde i kølvandet på corona-krisen 

Se programmet for dagen her.

Materiale til første mødegang:

Som optakt til workshoppen med Christian Tangkjær kan I med fordel læse denne tekst omkring adaptiv ledelse og de mange dilemmaer. Den danner rammen og er udgangspunktet for workshoppen om digitale strategier, hvor det i høj grad handler om at få udnyttet de mange nye erfaringer, der er kommet af at arbejde med digitalisering i en corona-tid.

I nedenstående læringsvideo får I også en forsmag på Christian Tangkjærs pointer. Videoen sætter en faglig tone og ramme, som vi kommer til at arbejde videre med, når vi mødes online den 15. september.

 

Udfordringer løses bedst i fællesskab!

CIU’s netværk for it-pædagogiske konsulenter har afviklet de første par fysiske møder og har ikke mindst haft et godt udbytte af at mødes online under skolelukningen for at sparre om udfordringer og mulige løsninger på omlægningen til online undervisning. Her har deltagerne fra de forskellige skoler videndelt samt kommet med spændende og innovative eksempler på, hvordan de har grebet den opgave an.