Elevengagerende klimaundervisning

Dato / Tid

29. august 2023 - 13. december 2023

Kl. 12:30 - 15:30

Sted

Online og fysisk v. Tietgen i Odense

Learning Factory om elevengagerende klimaundervisning (efterår 2023)

Indhold og målgruppe

I samarbejde udbyder CIU og NCE nu muligheden for, at du som konsulent eller underviser på en erhvervsskole kan fordybe dig i en særligt tilrettelagt Learning Factory. Her udvikler du nye løsninger og konkrete produkter til undervisning, der har klima og grøn omstilling i fokus. Som deltager får du:

  • Ny viden om grøn didaktik. Undervejs i forløbet præsenteres I for resultater fra en ny undersøgelse om elevengagerende klimaundervisning i erhvervsuddannelserne.
  • Udviklet et konkret produkt. Hvad har I brug for at få udviklet på din skole? Det kunne fx være elevengagerende undervisningsforløb, en grøn kompetencestrategi, eller en progressionsplan for elevernes grønne kompetencer. Kom i mål med kompetent sparring og vidensinput, der er direkte omsættelige.
  • Adgang til et netværk med inspiration. I videndeler og sparrer undervejs med andre skoler, konsulenter og forskere.
  • Styrkelse af skolens grønne didaktik. Alle niveauer af organisationen kan få glæde af forløbet – ikke kun den enkelte deltager.

Tilmelding og mere information

Du tilmelder dig forløbet her via Microsoft forms. På denne side kan du læse mere om forløbet.

Vidste du? Alle vores tilbud er gratis for erhvervsskoler.

Et online og fleksibelt Learning Factory-forløb

Fleksibilitet og optimal brug af tid og ressourcer er centralt. Forløbet er derfor primært baseret på online møder og praktisk udvikling og afprøvning på egne skoler i vekselvirkning med sparring fra CIU og NCE. Forløbet afsluttes med præsentation og perspektivering af forløbets produkter ved CIU i Odense.

Tidsforbrug:

  • 3 online møder på tværs af skoler af 2½ time,
  • 1-2 fysiske sparringsmøder på egen skole af 1½ timer,
  • En afslutningsdag i Odense af 3½ timer.

Skrevet 24.04.23

Til forsiden