Learning Factory 9: Navigation i en jungle af digitale værktøjer

Dato / Tid

11. marts 2020 - 2. november 2020

Kl. 9:00 - 15:30

Sted

Tietgenskolen
Lerchesgade 29, 5000 Odense

Learning Factory 9:
Navigation i en jungle af digitale værktøjer

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket, men du kan skrive dig på venteliste her.

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration til brugen af digitale værktøjer, netværksdannelse, spændende faglige input og deltager i en udviklingsproces til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed.

 

Mål og formål

Der findes overvældende mange digitale værktøjer, som henvender sig til brug i undervisningen. Det kan være svært at finde ud af, hvilke værktøjer der er mest brugbare til ens specifikke behov, og hvordan det økonomisk bedst kan betale sig.

I denne Learning Factory vil vi danne os et overblik over, hvilke nuværende it-værktøjer vi finder bedst til de forskellige undervisningsområder. Vi vil udarbejde en form for digital værktøjskasse med anbefalinger og guides til de enkelte programmer, så de bliver tilgængelige for alle deltagere. Deltagerne får mulighed for at gå i dybden med forskellige it-værktøjer, og vi etablerer et fælles netværk, hvor der kan ydes fælles support og udveksling af erfaringer med de forskellige værktøjer. 

 

Læringsudbytte 

VIDEN om: 

  • tilgængelige it-værktøjer og deres anvendelighed 
  • hvilke it-værktøjer, der er egnede i hvilke sammenhæng 
  • GPDR-regler og datasikkerhed ift. udvælgelse og brug af værktøjer  
  • didaktiske overvejelser ift. brug af it-værktøjer 

KOMPETENCER til at:  

  • udvælge de rette it-værktøjer til opgaven 
  • sætte sig ind i et programs muligheder og mulige sikkerhedsproblematikker 

FÆRDIGHEDER i: 

  • at bruge udvalgte it-værktøjer der passer til deltagerens egne behov 

 

Praktiske forhold

Forløbet har fire fysiske mødedage: 11. marts, 19. maj, 24. september og 25. november 2020. Mødedagene foregår på Tietgenskolen i Odense, men der er også mulighed for at holde nogle af mødegangene på deltagernes egne skoler.

Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket, men du kan skrive dig på venteliste her.