Learning Factory 7

Dato / Tid

27. februar 2020 - 11. november 2020

Kl. 9:00 - 15:30

Sted

Tietgenskolen
Lerchesgade 29, 5000 Odense

Learning Factory 7:
Uddannelseslederen i krydspres – mellem didaktisk udvikling og daglig drift

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket, men du kan skrive dig på venteliste her

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration, netværksdannelse, spændende faglige input og deltager i en udviklingsproces til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed.

 

Mål og formål

Mange uddannelsesledere/mellemledere oplever en hverdag, hvor tempoet er stadigt stigende i takt med kravene til digitalisering – også inden for det pædagogiske og didaktiske område. I mange tilfælde er uddannelseslederne ansvarlige for at deres medarbejdere er opdaterede i forhold til at kunne planlægge og gennemføre en undervisning, der er baseret på en grundig it-didaktisk viden og kompetencer. Samtidig står den daglige drift aldrig stille og stiller store krav til lederen, der således sjældent levnes tid til didaktisk fordybelse.  

Mellemlederen er som nærmeste leder for underviserne en nøgleperson i forhold til udviklingen af det it-didaktiske kompetenceniveau på skolen.  Naturligt nok efterlyser mange ledere en indsigt i it-didaktiske læringsværktøjer samt viden om, hvordan og i hvilket omfang en reflekteret it-didaktisk anvendelse kan bidrage til at afhjælpe grundlæggende didaktiske problemer som f.eks. motivation og differentiering. Opbygning og anvendelse af skolens LMS indgår ligeledes som et centralt aspekt af uddannelseslederens virke.

I denne Learning Factory vil vi således undersøge, hvilke problemer en leder møder i forbindelse med at it-kompetenceudvikle sine medarbejdere. Dernæst udvikler vi i fællesskab konkrete, praksisnære løsninger samtidig med, at den enkelte leder bliver opkvalificeret og it-didaktisk inspireret i et netværk af andre ledere. 

 

Læringsudbytte  

VIDEN om:

  • Grundlæggende it-didaktiske begreber og modeller
  • Opdatering på den seneste forskning

KOMPETENCER til at:  

  • tilrettelæggegennemføre og evaluere forskellige kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere

FÆRDIGHEDER i: 

  • at anvende udvalgte it-didaktiske læringsværktøjer

 

Praktiske forhold

Forløbet har fire fysiske mødedage: 27. februar, 30. april, 17. september og 11. november 2020. Mødedagene foregår på Tietgenskolen i Odense, men der er også mulighed for at holde nogle af mødegangene på deltagernes egne skoler.

Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket, men du kan skrive dig på venteliste her

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *