Dato / Tid

10. oktober 2019

Kl. 10:00 - 15:30

Sted

Tietgenskolen, Odense

Learning Factory 5:
Hvordan skaber vi læring i det online læringsrum? 

I Learning Factory nr. 5. Det online læringsrum er formålet at undersøge og i fællesskab finde frem til gode didaktiske løsninger på spørgsmålet om hvordan vi skaber læring i det online læringsrum?
Målet er at den enkelte deltager tilegner sig viden, kompetencer og færdigheder, der gør det muligt at tilrettelægge, gennemføre og evaluere online undervisning i forskellige former og forskelligt omfang afhængig af skolens behov og muligheder.  

Efter denne Learning Factory er det intentionen at du i fællesskab med de øvrige deltagere og din lokale ledelse og kollegaer har indkredset og udvalgt en lokal problemstilling om det online læringsrum, som giver mening i forhold til egen skole og som er nødvendig at løse. Samt at du har udviklet en gennemprøvet didaktisk funderet løsning på et lokalt problem i forhold til det online læringsrum.