Dato / Tid

26. september 2019

Kl. 9:00 - 15:30

Sted

Tietgenskolen, Odense

Learning Factory 3:
Elevernes møde med praksis – med fokus på Virtual Reality (VR)

Skiftet fra skolemiljø til praktik i erhvervslivet kan være vanskelig for nogle elever. Her kan forekomme store udfordringer, hvilket bl.a. kan føre til frafald fra uddannelserne. 

Formålet med LF 3 er at undersøge om og hvordan Vírtual Reality (VR) måske kan løse nogle problemer omkring sammenhængen mellem undervisning og den praksis som eleverne møder.
Kan VR forberede eleverne på deres praktikforløb og kommende arbejdsliv? Er der områder som alle uddannelser på tværs af sektoren kan bruge VR til? Og hvor kan det give mening i de enkelte spor?

VR åbner op for mange muligheder, der vil blive undersøgt kritisk, bl.a. med afsæt i de mange erfaringer som skolerne allerede har gjort sig.