Dato / Tid

19. september 2019

Kl. 9:00 - 15:30

Sted

Sted: Tietgenskolen, Odense

Learning Factory 2:

Videndeling – Rum og struktur for lærernes videndeling fokus på LMS

Den pædagogiske ledelse på skolen er ansvarlig for at etablere overskuelige rum for videndeling, men hvordan kan processen med at organisere disse rum gribes an og med hvilke mål? Skolens Learning Management System (LMS) fungerer allerede på nogle skoler som en slags `backbone` for videndeling.

  • Med afsæt i disse erfaringer undersøger vi bl.a., hvordan LMS kan anvendes ikke blot til dokumenthåndtering, men til nye former for lærersamarbejde om udvikling af undervisningen.
  • Hvordan opbygges et LMS og hvordan skabes rum og tid til løbende kompetenceudvikling i brugen af det?
  • Hvilke andre muligheder har ledelsen for at fremme og inspirere til endnu mere videndeling, og hvordan indgår det i skolens overordnede strategi? 

OBS: Foregår over flere mødegange