Dato / Tid

19. januar 2021 - 28. februar 2021

Kl. 9:00 - 15:30

Sted

Lerchesgade 29, 5000 Odense

Forløbet er i gang – det er ikke muligt at tilmelde sig længere.

Learning Factory 15:
Visualisering gennem 3D/360°-miljøer

Vi gentager succesen! Vi har oplevet stor efterspørgsel på vores tidligere Learning Factory omkring 3D/360°-miljøer. Derfor udbyder vi nu endnu en Learning Factory omkring emnet. Kender du ikke til CIU’s Learning Factories? Læs mere om konceptet nederst på siden eller find en uddybende beskrivelse her

I denne Learning Factory vil vi understøtte det visuelle behov ved at skabe 3D/360°-miljøer, som elever kan træde ind i via deres computer og opleve en konkret virksomhed eller et arbejdsmiljø. I modellen kan eleverne også arbejde med forskellige opgaver og quizzer, så de på en legende og interaktiv måde kan lære fagligt stof, ligesom det også er muligt for eleverne at træde ind i 3D-miljøet med VR-briller på.

Der vil være mulighed for at optage et miljø med det professionelle Matterport-kamera, som CIU stiller til rådighed i forløbet. Herunder kan du besøge et 360°-miljø, der er lavet i et tidligere forløb af Mikkel Roskjær Andersen fra NEXT. Tryk på play-knappen for at træde ind i snedkerværkstedet.

 

 

Se flere eksempler på 360°-miljøer her

Målgruppe
Denne Learning Factory er relevant for undervisere og konsulenter på alle erhvervsskoler, hvor der er et ønske om eller behov for at gøre elevernes kommende fagprofessionelle virkelighed endnu mere synlig og undervisningen derved mere praksisnær.

Alle, uanset it-forudsætninger, kan deltage i forløbet.

 

Formål med denne Learning Factory
Mange elever har stor gavn af en høj grad af visuel understøttelse for bedre at kunne lære. Ved at lave undervisningsmateriale, der ‘foregår’ i et praksisnært miljø, kan man gøre undervisningen mere vedkommende for eleverne og medvirke til at skabe læring på en ny og interaktiv måde. Tilmeld dig her

 

Hvorfor denne Learning Factory? 
Vi hører et stort behov blandt undervisere og elever på erhvervsuddannelserne om at gøre undervisningen mere visuel. 65 % af befolkningen lærer bedst visuelt – og husker i billeder. Vi husker gennemsnitligt kun ca. 20 % af det, vi læser, mens vi husker 80 % af det, vi ser*. Derfor bliver det visuelle helt centralt i enhver læringsproces, og derfor ønsker vi i denne Learning Factory at gøre elevernes arbejdsmiljøer endnu mere visuelle ved at læringen foregår i et virtuelt rum, der ligner de arbejdsmiljøer, de senere vil komme ud i. * Social Science Research Network 

LæringsudbytteVIDEN om:

  • Digitale undervisnings- og læringsformer
  • 360°-miljøer og deres muligheder

FÆRDIGHEDER i:

  • At producere virtuelle visuelle læringsmiljøer i 360°

KOMPETENCER til at:

  • Forholde sig konstruktivt kritisk til nye digitale læringsmiljøer
  • Tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsmateriale i 360°-miljøer

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration, netværksdannelse, spændende faglige input og deltager i en udviklingsproces til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed. Undervejs vil du som deltager blive opkvalificeret og inspireret i et netværk af andre med samme interesse og fokusområde.

 

Vigtige datoer

Forløbet har fire fabriksdage 0g to online sparringsmøder. Som udgangspunkt afvikles fabriksdagene med fysisk fremmøde i Odense, men de kan blive omlagt til digitale møder alt efter coronasituationen.

De fysiske mødedage foregår i Odense den 19. januar, 23. februar, 5. maj og 8. juni 2021.
Online sparringsmøder: Den 25. marts og 20. maj 2021.

Derudover er der online fællesmøder for deltagernes ledere den 1. marts og 6. maj 2021, hvor formålet er at give lederne indsigt i forløbet, sikre lokal forankring på skolerne samt opbakning til deltagernes arbejde. 

 

Praktiske forhold

Der er få pladser tilbage på forløbet, som tildeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig her.

CIU tilbyder frikøb på 30 timer pr. Learning Factory pr. skole. De frikøbte timer er som udgangspunkt ikke tilstrækkelige, hvorfor der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet, som skolen forventes selv at bidrage med. Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

 

Produkt

Som led i deltagernes læreproces udvikler de i løbet af en Learning Factory et produkt. Dette produkt skal ses som et kvalificeret bud på en løsning på den overordnede problemstilling, der i denne Learning Factory er behovet for at gøre undervisningen mere praksisnær. Produktet skal efterfølgende stilles til rådighed på egen skole samt til brug eller inspiration for andre skoler i CIU’s digitale katalog. Dette skal ses i lyset af, at CIU er et nationalt videnscenter, der skal udvikle viden om anvendelse af it i undervisningen, og at de produkter, der udvikles, er væsentlige elementer i udviklingen af denne nye viden. Se eksempler på tidligere deltageres produkter her.

 

Se også

Learning Factory 13: Differentiering med film og podcast (få pladser tilbage)
Learning Factory 14: Mere feedback til eleverne med digitale værktøjer (fuldt booket)

 


Hvad er en Learning Factory? 

En Learning Factory er en metode til at arbejde med autentiske problemstillinger og udvikle konkrete løsningsforslag tæt forbundet til deltagernes hverdag på deres respektive skoler.

I CIU’s ‘fabrikker’ undersøger vi, hvordan it kan bidrage til at løse problemer, der har forbindelse til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. Undervejs i forløbet sker samtidig en opkvalificering i anvendelsen af it i undervisningen.

Forløb

En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres der udviklingsarbejde på egen skole. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde, der skal bidrage til den lokale forankring på deltagernes skoler. Forløbet er struktureret ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt. Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb.

Læs mere om Double Diamond-modellen her

 

Indhold

Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til de behov, der viser sig i den enkelte fabrik. I de forskellige faser vil skoler, forskere og eksperter bidrage med viden på området. Efter LF-forløbet vil hver deltager have udviklet et produkt, der bidrager til løsningen af den lokale problemstilling. Samtidig har deltagerne sammen etableret et netværk, de fremadrettet kan bruge til sparring og inspiration.

Læs mere om Learning Factory-begrebet her

 

Lokal forankring

For at sikre lokal forankring på deltagernes skoler og opbakning til deltagernes arbejde, prioriterer CIU kontakten til skolernes ledelse. Ledelsen inddrages tilmed for at sikre en spredning af de it-didaktiske kompetencer, deltagerne tilegner sig, til det øvrige pædagogiske personale. Derudover har CIU også fokus på elevperspektivet og inddrager ligeledes eleverne i processen for at sikre det bedst mulige produkt. 

I en Learning Factory udvikler vi således i fællesskab løsninger på skolernes egne udfordringer, der gennem designprocessen bliver kvalificeret af eksperter, forskere m.m. samt forankret i skolens praksis. Det skal i sidste ende sikre EUD-eleverne endnu bedre undervisning og læring. 

Søren Krebs Møller

Har du spørgsmål til Learning Factory 15?

Søren Krebs Møller
Specialkonsulent hos CIU