Dato / Tid

18. august 2020 - 2. november 2020

Kl. 9:30 - 15:30

Sted

Tietgenskolen
Lerchesgade 29, 5000 Odense

Learning Factory 11:
Digitalt samarbejde mellem skole og praktik

Tilmeldingsformular til denne Learning Factory findes HER

Mødedatoer: Den 18. august, 29. september, 20. oktober og 8. december 2020.

Hvordan kan it understøtte en bedre sammenhæng mellem skole og praktik? Der er gennem tiden undersøgt og iværksat mange initiativer med henblik på at skabe en god kobling mellem skole og praktik til gavn for elevernes læringsudbytte. I denne Learning Factory undersøger vi, hvordan vi kan nytænke og styrke koblingen mellem skole og praktik gennem teknologi.

 

Målgruppe
Forløbet er målrettet alle på erhvervsuddannelserne, der interesserer sig for at skabe sammenhæng mellem skole og praktik til gavn for elevernes læringsudbytte. Du kan være underviser, konsulent, praktikvejleder eller noget helt fjerde.

 

Formål med denne Learning Factory
Vi undersøgeeksisterende samarbejdsformer og udvikler i fællesskab ny konkrete, digitale og praksisnære løsninger på en bedre kobling mellem skole og praktik til gavn for din skole, dine elever og hele sektoren.

 

Hvorfor denne Learning Factory? 
I EUD-reformen fra 2015 er ‘bedre kobling af skoleforløb og virksomhedspraktik’ nævnt som esærligt indsatsområde. Ifølge aftaleteksten er det en udfordring i relation til elevernes læringsudbytte, at eleverne har svært ved at se sammenhængen mellem praktikuddannelsen og det, de lærer på skolen. CIU ønsker med denne Learning Factory at bidrage til denne indsats.    

 

Læringsudbytte
VIDEN om:  

  • Eksisterende analoge samarbejdsmodeller og ’best practise’ på området 
  • Digitale teknologier til samarbejde og vidensdeling 

FÆRDIGHEDER i:

  • At vurdere og udvælge digitale værktøjer, der kan understøtte et positivt samarbejdet mellem skole og praktik 

KOMPETENCER til at: 

  • Tilrettelægge, gennemføre og evaluere nye digitale tiltag, der styrker samarbejdet mellem skole og praktik 

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration, netværksdannelse, spændende faglige input og vil medvirke til, at der produceres ny viden på området til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed. 

 

Mødegange
Forløbet har fire fysiske mødedage, der som udgangspunkt foregår i Odense. Er der overvægt at deltagere i en landsdel, er der også mulighed for at holde nogle af mødedagene på deltagernes egne skoler.

Mødedatoer: Den 18. august, 29. september, 20. oktober og 8. december 2020.

 

Praktiske forhold
CIU tilbyder frikøb på 50 timer pr. Learning Factory pr. skole. De frikøbte timer er som udgangspunkt ikke tilstrækkelige, hvorfor der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet, som skolen forventes selv at bidrage med. Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

 

Produkt
Som led i deltagernes læreproces udvikler de løbet af en Learning Factory et produkt. Dette produkt skal ses som et kvalificeret bud på en løsning på den overordnede problemstilling, der i denne Learning Factory er behovet for at styrke koblingen mellem skole og praktik. Produktet skal efterfølgende stilles til rådighed på egen skole samt til brug eller inspiration for andre på Videnscenterportalen. Dette skal ses i lyset af, at CIU er et nationalt videncenter, der skal udvikle viden om anvendelse af it i undervisningen, og at de produkter, der udvikles, er væsentlige elementer i udviklingen af denne nye viden.

SE OGSÅ: 

Learning Factory 10: Visualisering gennem 3D/360°-miljøer
Learning Factory 12: Elevernes it-kompetencer i grundfagene

 

 Karin Eckersberg

Har du spørgsmål til Learning Factory 11?

Karin Eckersberg
Specialkonsulent hos CIU