Dato / Tid

18. august 2020 - 2. november 2020

Kl. 9:00 - 15:30

Sted

Tietgenskolen
Lerchesgade 29, 5000 Odense

Learning Factory 10:
Visualisering gennem 3D/360°-miljøer

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket. Du har mulighed for at skrive dig på venteliste.

Der er få pladser tilbage på Learning Factory 11 og 12. Læs mere om forløbene her:
Learning Factory 11: Digtalt samarbejde mellem skole og praktik
Learning Factory 12: Elevernes it-kompetencer i grundfagene

Skriv dig på venteliste eller tilmeld dig LF 11 eller 12 her


Mødedatoer: Den 18. august, 22. september, 28. oktober og 8. december 2020.

I denne Learning Factory vil vi understøtte det visuelle behov ved at skabe 3D/360°-miljøer, som elever kan træde ind i via deres computer eller VR-briller og opleve en konkret virksomhed eller et arbejdsmiljø. Mens eleverne går på opdagelse, kan de i modellen også arbejde med forskellige opgaver og quizzer, så de på en legende og interaktiv måde kan lære fagligt stof. Der vil være mulighed for at optage et miljø med det professionelle Matterport-kamera, som CIU stiller til rådighed i forløbet.

Herunder kan du besøge et 360°-miljø, der er lavet til det merkantile område:

 

Målgruppe
Denne Learning Factory er relevant for undervisere og konsulenter på alle erhvervsskoler, hvor der er et ønske om eller behov for at gøre elevernes kommende fagprofessionelle virkelighed endnu mere synlig og undervisningen derved mere praksisnær.

 

Formål med denne Learning Factory
Mange elever har stor gavn af en høj grad af visuel understøttelse for bedre at kunne lære. Ved at lave undervisningsmateriale, der ‘foregår’ i et praksisnært miljø, kan man gøre undervisningen mere vedkommende for eleverne og medvirke til at skabe læring på en ny og interaktiv måde.

 

Hvorfor denne Learning Factory? 
Vi hører et stort behov blandt undervisere og elever på erhvervsuddannelserne om at gøre undervisningen mere visuel. 65 % af befolkningen lærer bedst visuelt – og husker i billeder. Vi husker gennemsnitligt kun ca. 20 % af det, vi læser, mens vi husker 80 % af det, vi ser*. Derfor bliver det visuelle helt centralt i enhver læringsproces, og derfor ønsker vi i denne Learning Factory at gøre elevernes arbejdsmiljøer endnu mere visuelle ved at læringen foregår i et virtuelt rum, der ligner de arbejdsmiljøer, de senere vil komme ud i.

Social Science Research Network

 

Læringsudbytte

VIDEN om:

  • Digitale undervisnings– og læringsformer
  • 360°-miljøer og deres muligheder

FÆRDIGHEDER i:

  • I at producere virtuelle visuelle læringsmiljøer i 360 grader

KOMPETENCER til at:

  • Forholde sig konstruktivt kritisk til nye digitale læringsmiljøer
  • Tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsmateriale i 360°-miljøer

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration, netværksdannelse, spændende faglige input og deltager i en udviklingsproces til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed. Undervejs vil du som deltager bliver opkvalificeret og inspireret i et netværk af andre med samme interesse og fokusområde.

 

Mødegange
Forløbet har fire fysiske mødedage, der som udgangspunkt foregår i Odense. Er der overvægt at deltagere i en landsdel, er der også mulighed for at holde nogle af mødedagene på deltagernes egne skoler.

Mødedatoer: Den 18. august, 22. september, 28. oktober og 8. december 2020.

 

Praktiske forhold
CIU’s opgave er at understøtte så mange erhvervsskoler som muligt i anvendelsen af it i undervisningen. Derfor har de skoler, der endnu ikke har deltaget i en Learning Factory, fortrinsret til forløbet, men alle kan skrive sig op og ønske en plads. Tilmeldingsfristen er fredag den 19. juni 2020. Vi giver løbende besked til de tilmeldte, om de kan tilbydes en plads eller ej.

CIU tilbyder frikøb på 50 timer pr. Learning Factory pr. skole. De frikøbte timer er som udgangspunkt ikke tilstrækkelige, hvorfor der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet, som skolen forventes selv at bidrage med. Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

 

Produkt
Som led i deltagernes læreproces udvikler de løbet af en Learning Factory et produkt. Dette produkt skal ses som et kvalificeret bud på en løsning på den overordnede problemstilling, der i denne Learning Factory er behovet for at gøre undervisningen mere praksisnær. Produktet skal efterfølgende stilles til rådighed på egen skole samt til brug eller inspiration for andre på Videnscenterportalen. Dette skal ses i lyset af, at CIU er et nationalt videncenter, der skal udvikle viden om anvendelse af it i undervisningen, og at de produkter, der udvikles, er væsentlige elementer i udviklingen af denne nye viden.

SE OGSÅ:

Learning Factory 11: Digtalt samarbejde mellem skole og praktik
Learning Factory 12: Elevernes it-kompetencer i grundfagene

 

Søren Krebs Møller

Har du spørgsmål til Learning Factory 10?

Søren Krebs Møller
Specialkonsulent hos CIU