Dato / Tid

22. august 2022 - 5. oktober 2022

Kl. 0:00 - 0:00

Sted

Odense, Tietgenskolen

CIU og NCE udbyder igen et kompetencegivende forløb, hvor deltagerne styrker deres undervisning med et diplommodul i Erhvervspædagogik, der gennemføres som en Learning Factory.

Mere praksisrelateret undervisning med it
Efterår 2022: Kombineret DEP-modul og Learning Factory

CIU og NCE udbyder igen et forløb, der kombinerer valgmodulet ‘Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser’ fra Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP) med en Learning Factory. Målet er at forstærke koblingen mellem teori og praksis for dig som deltager og bidrage til skolens samlede digitale kapacitetsopbygning.

I forløbet tager vi udgangspunkt i et problem, du oplever i din praksis, og du bliver undervejs understøttet i at udvikle en konkret og brugbar it-baseret løsning på problemet, som du vil kunne anvende direkte i undervisningen bagefter og dele med dine kollegaer.

Forløbet veksler mellem undervisning i modulets temaer og fabriksdage, hvor du arbejder på at udvikle din løsning/dit læringsprodukt. Forløbet har fokus på at sikre forankring i praksis, og derfor involveres din ledelse i forløbet.

Det kræver ingen særlige it-forudsætninger at deltage i forløbet. Vi udvikler dine it-kompetencer i takt med, at vi udvikler en løsning på dit problem.

 

Udbytte
• Øgede digitale kompetencer.
• En konkret løsning på et problem fra din daglige undervisning. It er en del af løsningen.
• Kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og reflektere over praksisnær undervisning.
• Et arbejdsfællesskab på tværs af uddannelser, hvor du udvikler netværk, deler erfaringer og afprøver ideer i egen praksis.

Hvad er en Learning Factory?

Siden 2019 har CIU som videnscenter gennemført en lang række Learning Factories, som er et nyt produkt- og praksisorienteret læringsformat særligt udviklet til EUD. Forløbet består af:
• 4 fabriksdage, hvor vi finder ud af, hvilket praksisrelateret problem vi skal arbejde med, bliver klogere på det og derefter udvikler it-baserede løsninger.
• 4 mellemliggende arbejdsfaser med aktiviteter på egen skole, eksperimenter med it, kontakt til sektor/branche m.m.

Bliv klogere på konceptet og udbytte her:
Hvad er en Learning Factory?
Tidligere Learning Factory-deltagere fortæller
Eksempler på Learning Factory-produkter

 

Særligt for ledere

Sideløbende med undervisernes kompetenceudvikling er det målet, at forløbet bidrager til en digital kapacitetsopbygning på skolen via en tæt ledelsesinvolvering med:

• Fælles kick-off møde online med fokus på, hvordan forløbet kan understøtte skolens strategi og fælles pædagogisk og didaktiske grundlag
• Lederwebinarer med oplæg og videndeling om forankring og implementering af digitale læringsprodukter
• Inspiration og input, fx til etablering af online læringsrum, herunder hybride
• Tilbud om facilitering af pædagogisk dag for hele skolens pædagogiske personale efter afslutning af forløbet, hvor målet er videndeling og hands-on eksperimenter med det udviklede læringsprodukt i skolens forskellige faggrupper

Hvem står bag forløbet?

Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU) har som videnscenter udviklet og gennemført en lang række Learning Factories, der er et produkt- og praksisorienteret læringsformat.

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) er et videnscenter for erhvervspædagogik på Københavns Professionshøjskole. Det er NCE, der står for Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, og sammen har de to videnscentre udviklet et kombineret DEP- og Learning Factory-forløb.

Praktisk info

Hvor
Udbydes i Odense på Tietgenskolen.

Start- og slutdato
22. august 2022 – 5. oktober 2022
Heltidsforløb: 6 uger, 3 dage (uge 34-40) samt en dag i uge 45 (fase 4).

Tilmeldingsfrist
1. juni 2022

Pris
12.300 kr.

ECTS-point
10 (Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik)

Tilmelding
Tilmeld dig her

Kontakt NCE

Har du spørgsmål om forløbet?

Kontakt NCE
Christina Hartmann Nielsen
Kontakt CIU

Har du spørgsmål om Learning Factory-konceptet?

Kontakt CIU
Anne Mette Lundstrøm

Skrevet den 11. oktober 2021. 
Gå tilbage til forsiden her