Dato / Tid

25. marts 2022

Kl. 10:00 - 14:30

Sted

Fysisk fremmøde v. CIU hos Tietgen i Odense.

Direktionsnetværk i EUD
Digital Didaktisk Transformation

Mødets tema er fremtidens elever – fremtidens kompetencer.

Mere om netværket

En skoles direktion skal stå på mål for mange beslutninger i forhold til digitalisering – også de upopulære – og derfor skal argumenterne stå helt skarpt. I dette netværk får du hjælp til dette via fortrolig sparring, løbende opdatering og input fra de mest vidende forskere og repræsentanter fra praksisfeltet.

Målgruppe: Netværket har fokus på digital didaktisk transformation og er målrettet den øverste ledelse på EUD (direktører, forstandere, digitaliseringschefer og uddannelseschefer, der sidder i direktionen).

Formålet med netværket er, at den øverste ledelse kan svare overbevisende og tryghedsskabende på det store spørgsmål: Hvorfor digitalisering? Hvad er argumenterne for det, og hvilke gevinster og faldgruber kan imødeses?

Målet er at bidrage til, at den øverste ledelse kan sætte retningen for skolen samt igangsætte og vedligeholde digitaliseringsprocesser.

Mødefrekvens årligt: 2 fysiske møder og 4 online møder.

Kommissorium: CIU har i samarbejde med netværkets styregruppe udarbejdet et kommissorium for netværket. Du kan læse kommissoriet her.

 

Vil du være med?

33 erhvervsskoler er allerede en del af netværket. Netværket er oprettet i forlængelse af afslutningen på CIU’s udviklingsforløb Digital didaktisk transformation – og du er meget velkommen til at deltage i netværket, selvom du ikke har deltaget i udviklingsforløbet.

Du kan tilmelde dig netværket ved at kontakte Anne Mette Lundstrøm på nedenstående oplysninger.

Anne Mette Lundstrøm

Tilmelding og spørgsmål til netværket

Anne Mette Lundstrøm
Specialkonsulent i CIU

Tidligere møder i netværket

Tema: Transformationsledelse
Hvornår: 3. december 2021

Hvordan er det muligt at agere strategisk i forhold til verdensmålenes krav om bæredygtighed, og hvordan igangsætter direktionen processer, så skolen går fra mål til handlinger? Professor Steen Hildebrandt holder oplæg og går i dialog med deltagerne om deres specifikke ønsker og udfordringer.

Mødet har også fokus på implementering af handleplaner. Se hele programmet for netværksmødet her.

Læs også

• Vores udbud af mini-Learning Factories til skoler
 Find inspiration til undervisningen her


Opdateret den 08.03.22

Til forsiden her