Dato / Tid

15. januar 2024

Kl. 14:30 - 15:30

Sted

Online via Teams

Online netværksmøde for CIU’s it-pædagogiske netværk

I løbet af 2024 vil vi i vores it-pædagogiske netværk have særligt fokus på kunstig intelligens. Derfor inviterer vi nu landets AI-spydspidser til at blive en del af netværket og deltage i dette online møde.

Formålet med dette nye tiltag er at samle AI-spydspidser på tværs af EUD for at udveksle værdifulde erfaringer med implementeringen af AI og sammen udforske de bedste metoder til at integrere teknologien på landets skoler.

Derfor har vi nu planlagt en række online møder for netværket i 2024. Det første online møde bliver afholdt d. 15. januar.

Mødets formål:

Formålet med mødet er at skabe et fagligt netværk mellem skoler, der arbejder med AI i undervisning og læring, samt at dele erfaringer og inspiration til at udvikle AI-kompetencer hos eleverne og underviserne.

Målgruppen for mødet:

AI-spydspidser kan for eksempel være særlige ressourcepersoner, som allerede er blevet udpeget på skolen, eller undervisere, der har til opgave at hjælpe andre undervisere med at bruge AI i undervisningen.

Hvad kan du få ud af at deltage i netværket og til mødet?:

  • Vidensdeling og inspiration på tværs af EUD
  • Indblik i, hvordan andre skoler og undervisere griber AI-udviklingen an
  • Inspiration og opdatering om AI-udviklingen
  • Netværksdannelse for undervisere/konsulenter med kompetencer inden for AI

Tilmelding

Netværksmødet er for medlemmer af CIU’s it-pædagogiske netværk. Her kan du læse mere om netværket og tilmelde dig. Ved tilmelding til netværket fremsendes invitation til netværksdagen.

Andreas Kubsch

Kontakt for tilmelding

Andreas Kubsch
Specialkonsulent