Dato / Tid

30. januar 2024 - 25. april 2024

Kl. 14:00 - 15:30

Sted

Online

It i grundfagene: Webinarrække om anvendelse af it i grundfaget afsætning

Kom med, når CIU samler landets dygtigste eksperter i samarbejde med fagkonsulenter fra STUK og sætter fokus på, hvordan du kan bruge it i din undervisning i grundfaget afsætning.

CIU udbyder en ny webinarrække, der omhandler brugen af it i grundfagsundervisningen i fagene afsætning, samfundsfag og teknologi. Til hvert grundfag tilbydes en webinarrække af 4 webinarer i det enkelte grundfag, med en varighed af 90 min. Indholdet er udviklet i samarbejde med fagets fagkonsulent fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK.

Læs mere om webinarrækken om it i grundfagene her.

Du tilmelder dig til en hel webinarrække i det enkelte grundfag. Til hvert webinar skal du løse en lille opgave eller afprøve et digitalt værktøj. Hertil bør afsættes 1-2 timer.

Indhold i webinarrækken til afsætning

Webinar 1: Kunstig intelligens som redskab i det enkelte mål i faget
Den 30. januar 2024 kl. 14.00-15.30

På dette webinar ser du konkrete eksempler på, hvordan kunstig intelligens (AI) kan bruges som sparringspartner for undervisere og elever. Der gives eksempler på billed- og tekst-AI’er, der blandt andet kan bruges i elevens arbejde med reklamer, målgruppeanalyse m.m. 


Webinar 2: Podcast og video i undervisningen

Den 5. marts 2024 kl. 14.00-15.30

På dette webinar er der fokus på, hvad podcast og video kan bidrage med i elevernes praksislæring, og hvilke produktioner der er på nettet lige nu. Ydermere vil der komme eksempler på, hvordan underviserne kan bruge for eksempel videoopkald til virksomheder og se noget praksis i real-time. 


Webinar 3: EcomTrainer

Den 4. april 2024 kl. 14.00-15.30

På dette webinar præsenterer Videncenter for Digital Handel EcomTrainer, som er en online læringsplatform for erhvervsskolerne, der gør det muligt for eleverne at få hands-on erfaring med online værktøjer. Der vil være fokus på SoMe og målgrupper, influencer marketing og de nye værktøjer i Ecomtrainer.


Webinar 4: Præsentation, refleksion og evaluering

Den 25. april 2024 kl. 14.00-15.30

På det sidste webinar præsenterer deltagerne, hvad de har arbejdet med i deres undervisning mellem webinarerne. Vi evaluerer forløbet og drøfter, hvilke udfordringer og muligheder deltagerne oplever i forhold til de forskellige temaer, samt hvordan deltagerne kan videndele med hinanden. 

Bjarne Andersen

Har du spørgsmål til webinarrækken?

Bjarne Andersen
Konsulent i CIU


Læs mere om de to øvrige webinarrækker:

Anvendelse af it i grundfaget samfundsfag
Anvendelse af it i grundfaget teknologi

Skrevet den 01/11/2023

Til forsiden