Dato / Tid

10. marts 2020 - 2. november 2020

Kl. 9:00 - 15:30

Sted

Tietgenskolen
Lerchesgade 29, 5000 Odense

Learning Factory 8:
Udvikling af en digital strategi eller sigtepunkter. Hvorfor og hvordan?

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket, men du kan skrive dig på venteliste her

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration til udviklingen af en digital strategi, netværksdannelse, spændende faglige input og deltager i en udviklingsproces til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed.

 

Mål og formål

Med afsæt i spørgeskemaundersøgelsen fra Styrelsen for It og Læring (STIL) fra april om status på skolernes digitale strategier, gennemfører CIU i efteråret 19 en webinarrække om digital strategiudvikling, hvor fem ledere fremlægger deres erfaringer med udvikling af og implementering af en digital strategi. Ledernes praksisnære erfaringer vil blandt andet indgå i Learning Factory 8, hvor vi i et fortroligt fællesskab indledningsvist stiller skarpt på hvorfor, hvordan og i hvilket omfang en skole skal have en digital strategi? Vi indkredser de relevante problemstillinger, der uvægerligt melder sig, hvorefter den enkelte skole får rum, sparring og feedback til at udvikle og formulere sin egen digitale strategi eller sigtepunkter.

 

Læringsudbytte

VIDEN om:

  • Elementer i en pædagogisk digitaliseringsstrategi
  • Forankring af strategier i en skolekontekst
  • Involvering og medejerskab blandt skolens ansatte

KOMPETENCER til at:  

  • Afdækning og analyse af brugerbehov
  • Samskabelse af strategi blandt medarbejdere

FÆRDIGHEDER: 

  • i forhold til at kommunikere strategien effektivt på skolens it-platform

 

Praktiske forhold

Forløbet har fire fysiske mødedage: 10. marts, 5. maj, 23. september og 26. november 2020. Mødedagene foregår på Tietgenskolen i Odense, men der er også mulighed for at holde nogle af mødegangene på deltagernes egne skoler.

Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket, men du kan skrive dig på venteliste her