Væk med skærm/ikke skærm-debatten. Vær i stedet med til at fokusere på balancen mellem det digitale og det analoge for at maksimere elevernes læring.

Learning Factory 27:
Lad os tale om læring, ikke bare skærmforbrug og teknologi

Debatten om skærme og teknologier i undervisningen har den seneste tid handlet meget om for/imod. I dette Learning Factory-forløb undersøger vi i stedet, hvad det analoge og det digitale hver især kan tilføre undervisningen. Undervejs sammensætter du et helstøbt undervisningsforløb til en selvvalgt elevgruppe, som består af passende analoge og digitale elementer. 

Vi sætter det lidt på spidsen og fremhæver det analoge for derigennem at blive skarpere på, hvor det digitale giver mening.

Learning Factory – hvad er det?
Kender du ikke til CIU’s Learning Factories, så kan du læse mere om konceptet her.

Målgruppe
Forløbet henvender sig til alle undervisere på EUD og særligt til dem, der oplever en digital mæthed og har lyst til en kritisk, men konstruktiv, dialog om fordelene ved både det analoge og digitale læringsrum.  

 

Formål
Formålet med denne Learning Factory er, at deltagerne kan vurdere, hvornår det analoge og digitale giver mening i et undervisningsforløb til en selvvalgt målgruppe. 


Hvorfor denne Learning Factory?
Debatten om skærme og brugen af andre teknologier, som fx AI, har handlet meget om for/imod, men knap så meget om hvordan det giver mening at bruge. Vi oplever desuden, at nogle undervisere er mætte af den tiltagende digitalisering. Måske er det eftervirkninger fra nødundervisningen, måske har vi nået en smertegrænse, måske tager CIU bare fejl? Men her giver vi plads til skepsis og digital tvivl. 

 

Forudsætninger
Det kræver ingen specifikke forudsætninger at deltage, men det er godt, hvis du har grundlæggende kendskab til it i undervisningen og et nysgerrigt sind – og du har måske allerede afprøvet forskellige digitale læringsteknologier som fx Padlet, Thinglink og ChatGPT. 

 

Læringsudbytte
Viden om:  

  • Analog og digital læring – fra mundtlig dialog og samvær til læringsteknologi og AI som kognitiv sparringspartner
  • Elevernes analoge og digitale læringsforudsætninger 
  • Klasseledelse 
  • Differentiering
  • Læringsteknologier
  • Didaktisk design

Færdigheder i:   

  • At vurdere analoge og digitale læringsformer og -teknologier i forhold til læringsmål og målgruppe
  • At gennemføre en endnu mere meningsfuld undervisning 

Kompetencer til:   

  • At argumentere for brugen af analoge og digitale læringsformer 
  • At udvikle læringsforløb (didaktisk design) med passende analoge og digitale læringselementer 

TILMELDING
Forløbet er gratis for ansatte på erhvervsskoler, og pladser på forløbet tildeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig her. 

Vigtige datoer
Forløbet har fire fabriksdage og tre online sparringsmøder: 

Fabriksdage: 9/1, 7/2, 7/3, 16/4 2024. Alle dagene er fra ca. 9.00-15.30 med fremmøde i Odense.
Online sparringsmøder:  24/1, 26/2, 27/3 og 30/5 2024 (ca. kl. 14.00-15.30).

Derudover er der online fællesmøde for deltagernes ledere den 25/1 og den 28/3 2024 kl. 14.00-15.00, hvor formålet er at give lederne indsigt i forløbet, sikre lokal forankring på skolerne samt opbakning til deltagernes arbejde.  

Karin Eckersberg

Har du spørgsmål?

Karin Eckersberg
Chefkonsulent i CIU

 

Hvad mener tidligere deltagere?
I en evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut oplever Learning Factory-deltagere forløbene som meget givende, fordi der bl.a. gives faglige input, sparring og egentlig udviklingstid hjemme på skolen. 24 ud af 25 deltagere vurderer, at deres skole har fået et relevant udbytte af forløbene.

Mød tidligere deltagere i videoen herunder, og hør om deres, skolens og elevernes udbytte.