Elevengagerende klimaundervisning

Learning Factory om elevengagerende klimaundervisning (efterår 2023)

Denne LF udbydes to gange i 2023. Én gang i foråret samt til efteråret. Læs om efterårets forløb herunder.

Indhold og målgruppe

I samarbejde udbyder CIU og NCE muligheden for, at du som konsulent eller underviser på en erhvervsskole kan fordybe dig i en særligt tilrettelagt Learning Factory. Her udvikler du nye løsninger og konkrete produkter til undervisning, der har klima og grøn omstilling i fokus. Som deltager får du:

  • Ny viden om grøn didaktik. Undervejs i forløbet præsenteres I for resultater fra en ny undersøgelse om elevengagerende klimaundervisning i erhvervsuddannelserne.
  • Udviklet et konkret produkt. Hvad har I brug for at få udviklet på din skole? Det kunne fx være elevengagerende undervisningsforløb, en grøn kompetencestrategi, eller en progressionsplan for elevernes grønne kompetencer. Kom i mål med kompetent sparring og vidensinput, der er direkte omsættelige.
  • Adgang til et netværk med inspiration. I videndeler og sparrer undervejs med andre skoler, konsulenter og forskere.
  • Styrkelse af skolens grønne didaktik. Alle niveauer af organisationen kan få glæde af forløbet – ikke kun den enkelte deltager.

Tilmelding

Du tilmelder dig forløbet her via Microsoft forms.

Vidste du? Alle vores tilbud er gratis for erhvervsskoler.

Et online og fleksibelt Learning Factory-forløb

Fleksibilitet og optimal brug af tid og ressourcer er centralt. Forløbet er derfor primært baseret på online møder og praktisk udvikling og afprøvning på egne skoler i vekselvirkning med sparring fra CIU og NCE. Forløbet afsluttes med præsentation og perspektivering af forløbets produkter hos CIU i Odense.

Tidsforbrug:

  • 3 online møder på tværs af skoler af 2½ time,
  • 1-2 fysiske sparringsmøder på egen skole af 1½ timer,
  • 1 afslutningsdag i Odense af 3½ timer.

Program

1: Første møde i maskinrummet
Online (29.08.23 fra 12:30-15:00)

Mål med mødet: Åbning af fabrikken med præsentation af ny viden om den fælles udfordring: Elevengagerende klimaundervisning. Hvorfor og hvordan? Sparring på deltagernes udfordringer og igangsætning af lokal proces.

2: Andet møde i maskinrummet
Online (27.09.23 fra 12:30-15:00)

Mål med mødet: Viden om eleverne som aktive deltagere i den grønne omstilling og mulige didaktiske veje til engagement og handlekompetence. Hvad har eleverne brug for, og hvordan skaber vi muligheder for det i undervisningen? I gang med første udkast på det produkt som deltagerne vil udvikle.

Arbejdsfase med sparring fra CIU og NCE (oktober)

Deltagerne afprøver produkt i dialog med elever, kolleger og ledelse. CIU og NCE tilbyder 1-2 fysiske sparringsmøder undervejs.

3: Tredje møde i maskinrummet
Online (08.11.23 fra 12:30-15:00)

Mål med mødet: Fokus på og viden om det brancherettede perspektiv. Deltagerne får feedback på det udviklede produkt. Hvordan indtænker vi elevernes og branchens perspektiv og behov?

4: Fælles afslutning med præsentation af produkter og opsamling på arbejdet med forløbets klimadidaktiske model
Fysisk møde i Odense (13.12.23 fra 11:30-15:00)

Festlig og inspirerende afslutning med præsentation af de udviklende produkter, perspektiver og anbefalinger for det videre arbejde. Alle involverede fra de deltagende skoler er velkomne til at deltage: bestyrelse, direktion, ledelse, konsulenter og undervisere.

Tilmelding

Du tilmelder dig forløbet her via Microsoft forms. Alle vores tilbud er gratis for erhvervsskoler.

Har du spørgsmål?

Andreas KubschSpecialkonsulent+45 2244 8550andreas@ciuud.dk

Denne særligt tilrettelagte Learning Factory gennemføres i et samarbejde mellem Center for it i Undervisningen, CIU og Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE på Københavns Professionshøjskole.

Skrevet 18.04.23

Til forsiden