IT i grundfagene

IT i grundfagene – en webinarrække om anvendelse af IT i grundfagene dansk, matematik og naturfag

Kom med, når vi samler landets dygtigste eksperter i samarbejde med fagkonsulenter fra STUK og sætter fokus på, hvordan du kan bruge IT i din grundfagsundervisning.

Motivation og indhold

I grundfagsbekendtgørelsens fagbilag og i det enkelte grundfags vejledning stilles der krav til anvendelse af it i undervisningen. Grundfagslærere, skoleledere og organisationer har efterspurgt inspiration og hjælp til denne opgave.  

Derfor udbyder Center for It i Undervisningen, CIU nu en webinarrække, der omhandler brugen af it i grundfagsundervisning. De første tre grundfag er dansk, matematik og naturfag. Hvert grundfag tilbydes en webinarrække af 4 webinarer i det enkelte grundfag, med en varighed af 90 min. Indholdet er udviklet i samarbejde med fagets fagkonsulent fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK. 

Du tilmelder dig til en hel webinarrække i det enkelte grundfag. Til hvert webinar skal du løse en lille opgave eller afprøve et digitalt værktøj. Hertil bør afsættes 1-2 timer. Du kan få hjælp og sparring til dette via frivillige virtuelle drop-in-møder mellem webinarerne. Her vil en konsulent fra CIU samt en fagkonsulent fra STUK deltage sammen med de øvrige deltagere og give sparring på dit forløb.

Formål med webinarerne

Formålet er at deltagerne udvikler kompetencer til at inddrage it-værktøjer i en grundfagsfaglig, erhvervsfaglig og pædagogisk sammenhæng. Webinarrækkerne vil give dig og andre undervisere mulighed for at udvikle og afprøve metoder til det pædagogiske arbejde. Samtidig vil der i forløbet initieres netværk mellem underviserne.

Guide til webinarrække

Målgruppe

Webinarerne henvender sig primært til undervisere i grundfagene dansk, matematik og naturfag. I webinarrækken for naturfag vil undervisere i kemi, fysik og biologi også kunne få et udbytte. Ligeledes vil pædagogiske konsulenter og personer i en lignende stilling med fordel kunne deltage i alle tre webinarrækker.

Beskrivelse og tilmelding

Klik dig ind på nedenstående beskrivelser af de enkelte webinarrækker for angivelser af dato for det enkelte webinar og drop-in-møder, samt mulighed for at tilmelde sig. 

Tilmeld dig webinarrækken i dansk

Dato  Beskrivelse 
7. juni kl. 14.00-15.30  1. webinar: Chatbots som en kognitiv sparringspartner for eleven  

At bruge en chatbot som en del af undervisningen forudsætter en grundlæggende forståelse af hvilke muligheder og begrænsninger teknologien har. På webinaret demonstreres forskellige strategier for, hvordan man kommunikerer med en chatbot og konkrete eksempler på, hvordan den kan bringes i spil i undervisningen. 

15. august 14.00-15.30  1. Drop-in-møde 
22. august 14.00-15.30  2. webinar: Chatbots som redskab i underviserens forberedelse 

Her får du konkrete fif og eksempler på, hvordan du kan bruge ChatGPT til at generere alt fra lektionsplaner til differentierede elevopgaver. Du får også eksempler på, hvordan ChatGPT kan hjælpe med virkelighedsnære problemstillinger fra konkrete brancher som kan anvendes ved case-eksamen.  

12. september 14.00-15.30  2. Drop-in-møde 
4. oktober 14.00-15.30  3. webinar: Brug af podcast i undervisningen 

I danskfaget kan podcast indgå både som tekst og som læringsteknologi. På dette webinar kommer vi omkring begge dele. Først præsenteres nogle gode podcasts, der kan bruges i en genreundervisning sammen med en model for analyse af podcast. Efterfølgende handler det om at producere podcast. Du får indsigt i, hvordan du selv kan producere podcasts til din undervisning, og hvordan eleverne kan producere podcast, når mediet indgår som formidlings- og afleveringsform.   

24. oktober 14.00-15.30  3. Drop-in-møde 
7. november 14.00-15.30  4. webinar: Refleksion og præsentation af egne forløb og egen praksis 

På sidste seminar præsenterer alle deltagere, hvad de har arbejdet med i deres undervisning mellem webinarerne. Vi evaluerer forløbet og drøfter, hvordan de forskellige udviklede produkter understøtter elevers læring gennem anvendelse af IT i undervisningen, samt hvordan deltagerne kan videndele med hinanden. 

Tilmeld dig webinarrækken i dansk

Tilmeld dig webinarrækken i matematik

Dato  Beskrivelse 
31. maj kl. 14.00-15.30  1. webinar: GeoGebra – hvad og hvordan?
På dette webinar får du starthjælp til at komme i gang med at bruge GeoGebra i undervisningen. Du får eksempler på og drøfter med andre undervisere, hvordan programmet kan indgå i undervisningen som redskab til en dybere forståelse for matematiske emner hos eleverne.  
16. august kl. 14.00-15.30  1. Drop-in-møde 
30. august kl. 14.00-15.30  2. webinar: Kunstig intelligens som en kognitiv sparringspartner for eleven
Udgangspunktet for dette webinar vil være, hvordan nuværende og fremtidige kunstige intelligenser kan inddrages meningsfuldt i matematikundervisningen på erhvervsuddannelserne. Der arbejdes blandt andet med inddragelse at chatbots som ChatGPT.  
13. september kl. 14.00-15.30  2. Drop-in-møde 
28. september kl. 14.00-15.30  3. webinar: Regneark som didaktisk og pædagogisk værktøj
På nogle uddannelser er brugen af regneark i matematikundervisningen ganske naturlig og helt essentielt, på andre uddannelser er det ikke. På dette webinar får du eksempler på, hvordan regnearket kan anvendes i undervisning som andet end blot et regneredskab. 
24. oktober kl. 14.00-15.30  3. Drop-in-møde 
1. november kl. 14.00-15.30  4. webinar: Refleksion og præsentation af egne forløb og egen praksis 

På sidste seminar præsenterer alle deltagere, hvad de har arbejdet med i deres undervisning mellem webinarerne. Vi evaluerer forløbet og drøfter, hvordan de forskellige udviklede produkter understøtter elevers læring gennem anvendelse af IT i undervisningen, samt hvordan deltagerne kan videndele med hinanden. 

Tilmeld dig webinarrækken i matematik

Tilmeld dig webinarrækken i naturfag

Dato  Beskrivelse 
8. juni kl. 14.00-15.30  1. webinar: Digital læring og læringsplatforme. Hvordan aktiveres eleverne og sætter synlige læringsspor via læringsplatforme? 

I webinaret arbejder du med at anvende læringsplatforme (f.eks. Moodle, ItsLearning , Canvas) til at skabe digitale læringsaktiviteter, der aktiverer eleverne og elevernes læring. 

Der vil være fokus på, hvordan eleverne i den daglige undervisning kan sætte synlige digitale læringsspor, der kan anvendes som udgangspunkt for dialogen i undervisningen samt i evaluering og feedback. Du kommer til at arbejde i din lokale læringsplatform med udgangspunkt i egen undervisning. 

17. august 15.00-16.00  1. Drop-in-møde 
5. september kl. 14.00-15.30  2. webinar: Meningsgivende digitale værktøjer for elevers læring i naturfag, fysik, kemi og biologi 

I dette webinar er der fokus på, hvordan digitale værktøjer kan anvendes til at forklare svært forståelige faglige emner. Du skal udpege et fagligt emne og et digitalt værktøj du gerne vil arbejde med til egen undervisning. Du får sparring til, hvorledes læring kan faciliteres af de valgte digitale værktøjer. 

14. september 15.00-16.00  2. Drop-in-møde 
3. oktober kl. 14.00-15.30  3. webinar: Styrk elevernes faglige sproglighed gennem digitale værktøjer 

Faglig kommunikation er en væsentlig færdighed, eleverne skal tilegne sig i løbet af deres uddannelse. I dette webinar arbejder du med eksempler på sproglige øvelser, hvor digitale værktøjer kan styrke den enkelte elevs læring. Sproglige kommunikative færdigheder skal forstås bredt – skriftlig, mundtligt, brug af fotos og video, modellering etc. 

26. oktober 15.00-16.00  3. Drop-in-møde 
14. november kl. 14.00-15.30  4. webinar: Refleksion og præsentation af egne forløb og egen praksis 

På sidste seminar præsenterer alle deltagere, hvad de har arbejdet med i deres undervisning mellem webinarerne. Vi evaluerer forløbet og drøfter, hvordan de forskellige udviklede produkter understøtter elevers læring gennem anvendelse af IT i undervisningen, samt hvordan deltagerne kan videndele med hinanden. 

Tilmeld dig webinarrækken i naturfag

Har du spørgsmål?

Bjarne AndersenKonsulent+45 2511 4775bjarne@ciuud.dk

Skrevet 14.03.23

Til forsiden