Elevengagerende klimaundervisning

Learning Factory om elevengagerende klimaundervisning

Denne særligt tilrettelagte Learning Factory gennemføres i et samarbejde mellem Center for it i Undervisningen, CIU og Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE på Københavns Professionshøjskole.

Målgruppe og indhold

Er du leder, konsulent eller underviser på en teknisk skole med behov for, at din skole kommer et spadestik dybere og udvikler nye løsninger og konkrete produkter til undervisning, der har klima og grøn omstilling i fokus? Så tag imod en udfordring, og vær med i en særligt tilrettelagt Learning Factory, hvor du får:

  • Ny viden om grøn didaktik. Undervejs i forløbet præsenteres I for resultater fra en ny undersøgelse om elevengagerende klimaundervisning i erhvervsuddannelserne.
  • Udviklet et konkret produkt. Hvad har I brug for at få udviklet på din skole? Det kunne fx være elevengagerende undervisningsforløb, en grøn kompetencestrategi, eller en progressionsplan for elevernes grønne kompetencer. Kom i mål med kompetent sparring og vidensinput, der er direkte omsættelige.
  • Adgang til et netværk med inspiration. I videndeler og sparrer undervejs med andre skoler, konsulenter og forskere.
  • Styrkelse af skolens grønne didaktik. Alle niveauer af organisationen kan få glæde af forløbet – ikke kun den enkelte deltager.

Et online og fleksibelt Learning Factory-forløb

Fleksibilitet og optimal brug af tid og ressourcer er centralt. Forløbet er derfor primært baseret på online møder og praktisk udvikling og afprøvning på egne skoler i vekselvirkning med sparring fra CIU og NCE. Forløbet afsluttes med præsentation og perspektivering af forløbets produkter på Tietgenskolen, Odense.

Tidsforbrug:

  • 3 online møder på tværs af skoler af 2½ time,
  • 1-2 fysiske sparringsmøder på egen skole af 1½ timer,
  • En afslutningsdag i Odense af 3 timer.

Første møde i maskinrummet. Online (15. maj 12:30-15:00)

Mål med mødet: Åbning af fabrikken med præsentation af ny viden om den fælles udfordring: Elevengagerende klimaundervisning. Hvorfor og hvordan? Sparring på deltagernes udfordringer og igangsætning af lokal proces.

Andet møde i maskinrummet. Online (6. juni 12:30-15:00)

Mål med mødet: Viden om eleverne som aktive deltagere i den grønne omstilling og mulige didaktiske veje til engagement og handlekompetence. Hvad har eleverne brug for, og hvordan skaber vi muligheder for det i undervisningen?

I gang med første udkast på det produkt som deltagerne vil udvikle.

Arbejdsfase med sparring fra CIU og NCE (juni- september)

Deltagerne afprøver produkt i dialog med elever, kolleger og ledelse. CIU og NCE tilbyder 1-2 fysiske sparringsmøder undervejs.

Tredje møde i maskinrummet: online (30. august 12:30-15:00)

Mål med mødet: Fokus på og viden om det brancherettede perspektiv.

Deltagerne får feedback på det udviklede produkt. Hvordan indtænker vi elevernes og branchens perspektiv og behov?

Fælles afslutning med præsentation af produkter og opsamling på arbejdet med forløbets klimadidaktiske model. Fysisk møde i Odense (4. oktober 11:30-15:00)

Festlig og inspirerende afslutning med præsentation af de udviklende produkter, perspektiver og anbefalinger for det videre arbejde.
Alle involverede fra de deltagende skoler er velkomne til at deltage: bestyrelse, direktion, ledelse, konsulenter og undervisere.

Tilmelding

Du tilmelder dig forløbet her via Microsoft forms.

Har du spørgsmål?

Andreas KubschSpecialkonsulent+45 2244 8550andreas@ciuud.dk

Opdateret 01.03.23

Til forsiden