OBS denne Learning Factory er lukket for tilmelding. Kontakt os gerne, hvis du er interesseret i lignende tilbud.

Klimaundervisning med podcast – special Learning Factory

Skal din skole udvikle klimaundervisning til brug for den grønne omstilling? Så har CIU et forløb til dig, hvor podcast spiller en central rolle.

Indhold

Under forløbet får du indsigt i klimaproblematikker inden for dit fagområde samt produktion af podcast, og du udvikler et klima-undervisningsforløb til brug for din undervisning. 

CIU udbyder dette forløb i samarbejde med en professionel podcastjournalist og andre relevante eksperter på klimaområdet, og dermed har du adgang til eksperter inden for både grøn omstilling i erhvervsuddannelserne, it i undervisningen samt produktion af podcast.

Denne special Learning Factory er en del af projektet EUD redder klimaet. Og adskiller sig også ved at have 8 fabriksdage, i stedet for de 4, som et Learning Factory-forløb ofte har.

Formål og udbytte

Formålet er at udvikle et klima-undervisningsforløb, der er praksisnært, handlingsorienteret og fremadskuende og som medvirker til at skabe et klima-mindset hos eleverne, og tilskynder dem til at handle selvstændigt, kompetent og proaktivt på fremtidens udfordringer i forhold til klima og miljø. 

Dit udbytte er et undervisningsforløb, der bygger på podcast. Konkret producerer du selv en podcast om de brændende platforme inden for dit fag. Podcasten er undervisningsforløbets kickstart, og når eleverne har hørt den, vælger de selv en brændende platform. Eleverne finder løsninger på klimaudfordringerne. Til brug for dette arbejde laver du en ressourcesamling, som eleverne kan dykke ned i. Eleverne formidler deres arbejde i en podcast, og til sidst opsamler du det bedste af elevernes arbejde og formidler det i en podcast med fokus på de gode løsninger.

Forløbet er velafprøvet og udviklet i forbindelse med projektet Eud redder klimaet. 

Produkt

Du udvikler et klima-undervisningsforløb med følgende konkrete dele:

  • Lærerproduceret podcast om klimaudfordringer i dit fag/på din uddannelse 
  • Ressourcebank til brug for elevernes arbejde 
  • En række elevproducerede podcasts om løsninger på klimaudfordringer i dit fag/på din uddannelse 
  • En lærerproduceret opsamlende podcast om klimaudfordringer og -løsninger i dit fag/på din uddannelse 
  • Lærervejledning til brug for afvikling af klimaundervisningen på din skole 

Målgruppe

Forløbet henvender sig til faglærere i erhvervsuddannelserne.

Arbejdstimer og mulighed for frikøb

Forløbet foregår over 8 mødegange i 2023, hvilket svarer til 60 timer. Der vil være arbejde mellem mødegangene svarende til yderligere ca. 60 timer.

Forløbet kan laves lokalt, såfremt en skole tilmelder mindst 6 faglærere.

Datoer

Såfremt en skole samlet tilmelder mindst 6 faglærere, kan skolen få indflydelse på planlægning af de konkrete mødegange, herunder kan hele mødedage omgøres til flere halve mødedage. Nedenstående er et udgangspunkt for de første fire mødegange (resten ligger i efteråret 2023 og udmeldes/planlægges senere).

  1. Fabriksdag: Onsdag d. 30.08.23 kl. 08:30-15:00
  2. Fabriksdag: Onsdag d. 27.09.23 kl. 08:30-15:00
  3. Fabriksdag: Onsdag d. 08.11.23 kl. 08:30-15:00
  4. Fabriksdag: Onsdag d. 13.12.23 kl. 08:30-15:00

 

Karin Eckersberg

Kontakt for tilmelding

Karin Eckersberg
Chefkonsulent

Projektet er støttet af

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2021 uddelte VILLUM FONDEN 1.493 millioner kr.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

Se også

Eksempler på produkter fra tidligere Learning factory-forløb

Mini-Learning Factory – kapacitetsopbyggende arbejde, lokalt på din skole

Opdateret 21.03.23

Til forsiden