Learning Factory 24 – gamification

*Vores LF forløb er aflyst i foråret 2023. Kontakt os gerne, hvis du vil høre nærmere om muligheden for et lokalt tilpasset forløb*

Har du lyst til at arbejde med udvikling af spil til din undervisning? Spil, hvor dine elever fx kan man undersøge, simulere og håndtere konkrete faglige problemer. Og fejle uden alvorlige konsekvenser.

Motivation

Spil er en del af mange menneskers liv. Fodbold, håndbold, brætspil, kortspil, spil til computer, tablet og telefon er eksempler. Mange unge spiller dagligt (DR, Det Danske Filminstitut og Medierådet 2020), og er dermed vandt til spillende skærmaktiviteter. Samtidigt peger forskningen på, at læring og spil godt kan fungere sammen (Hanghøj, T. 2019). Bl.a. fordi elever er vandt til at spille og medbringer motivation for læringsformen spil.

Samtidigt gør spil det muligt, at elever kan undersøge, simulere og håndtere udfordringer og problemstillinger uden at det behøver at have alvorlige konsekvenser.

Definition – spil i læring

Gamification kan defineres som brugen af spilelementer i ikke spil-kontekster som undervisning. Og hvor spil kan give mulighed for at interagere med udfordringer, udforske dem og gennem spillet at blive præsenteret for klare mål og resultater som resultat af spilaktivteten (Hanghøj, T. 2019).

Målgruppe

Forløbet henvender sig til alle, der har lyst til at arbejde med udvikling af spil til undervisning. Du kan være underviser og vil udvikle din egen praksis. Konsulent, der arbejder på vegne af andre og ønsker konkrete produkter eller koncepter. Leder, der vil drive en forandring på tværs af en uddannelse eller en medarbejdergruppe. I alle tilfælde vil du komme til at arbejde sammen med andre, der har samme ønsker og modtage sparring fra CIU’s konsulenter.

Læringsudbytte

I dette forløb kommer du til at arbejde med spildesign i forhold til, hvordan elevers behov for læring kan omsættes til spil. Og hvordan et spil motiverer eleverne, faciliterer differentiering, og bedre forståelse.

For at finde svar arbejder vi med spilteori, hvad der får spil til at blive spil. Og vi arbejder med spildidaktik for at finde svar på, hvordan spil kan indgå i læringsaktiviteter. Spillene kan foregå i den fysiske verden, på en skærm med it eller som en blanding af begge dele.

Forløb

En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres der udviklingsarbejde på egen skole. Forløbet er struktureret ud fra innovationsmodellen Double Diamond. Den har fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt.

Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb.

Datoer

I forløbet bliver der afholdt fire fabriksdage, et lederwebinar samt to online sparingsmøder.

Fabriksdagene:

  1. Fabriksdag: Onsdag d.18.01.23 fra kl. 8:30-15:00
  2. Fabriksdag: Torsdag d. 7.02.23 kl. 8:30-15:00
  3. Fabriksdag: Onsdag d. 22.03.23 kl. 8:30-15:00
  4. Fabriksdag: Onsdag d. 24.05.23 kl. 8:30-15:00

Lederwebinar:

For deltagernes nærmeste leder onsdag d. 25.01.23 kl. 13:00 – 14:00

Sparringsmøder:

Med ledere d. 27.03.23 kl. 13:00-14:00

Med lærere d. 18.04.23 kl. 13:00-15:00

Tilmelding

Tilmeld dig her via Microsoft Forms.

Andreas Kubsch

Har du spørgsmål?

Andreas Kubsch
Specialkonsulent

Se også

Eksempler på produkter fra tidligere Learning factory-forløb

CIU’s udbud af Learning Factory-forløb for foråret 2023

Mini-Learning Factory – kapacitetsopbyggende arbejde, lokalt på din skole

Skrevet 26.10.22

Til forsiden