Learning Factory 23 – digital didaktisering

*Vores LF forløb er aflyst i foråret 2023. Kontakt os gerne, hvis du vil høre nærmere om muligheden for et lokalt tilpasset forløb*

Mange arbejdsområder forventes at komme til at ændre indhold og format over de kommende år. Dette vil medføre, at der vil stilles nye krav til de digitale kompetencer og færdigheder både i forhold til at anvende teknologien samt til at være medskaber.

Motivation og formål

Praksis er karakteriseret ved en hastig udvikling inden for brugen af digitalisering og velfærdsteknologi. Der udvikles hele tiden nye teknologier, der kan understøtte eleven. Praksis har en forventning om at have adgang til digitale løsninger og teknologier, der kan være med til at give dem større fleksibilitet og uafhængighed.

For at kunne uddanne kommende elever til at håndtere den teknologiske udvikling skal både underviser og elever opkvalificeres. Lige nu er der den samme viden i begge grupper – en begrænset og spredt viden om nogle teknologier, der bruges i praksis. Mange undervisere er ikke trygge ved de nye teknologier, og de har svært ved at tænke teknologier ind, som et værktøj eller hjælpemiddel, der kan understøtte læring hos eleven.

Generelt er der brug for organisatoriske kulturændringer, ændret mind-set og en ændret tilgang til opgaveløsningen sammen med eleven, meget mere viden om hvilke teknologier, der findes samt kompetencer til anvendelse.

Indhold

I forløbet vil du blive præsenteret for ideer til, hvordan du som underviser kan anvende it i forbindelse med gennemførelse og evaluering af din undervisning og hvordan it anvendes som pædagogisk redskab, fx til digitech undervisning.

Du vil opleve:

  • nye digitale teknologier, programmer og tjenester.
  • digitale teknologier i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv.
  • samspil mellem digitale teknologier og deltagerforudsætninger.
  • Eleven som medskaber af undervisningen.

fabriksdagene får du mulighed for både at lære om, hvordan du kan inddrage digitale og teknologiske løsninger, og hvordan du kan udvikle konkrete produkter til brug i din undervisning.

De digitale værktøjer, som du vil blive præsenteret for er: video, podcast, scenarier, interaktive medier og mange af de applikationer, der er i StudieTube.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til alle, der arbejder med re-didaktisering af undervisning på EUD. Du kan være underviser og vil udvikle din egen praksis. Konsulent, der arbejder på vegne af andre og ønsker konkrete produkter eller koncepter. Leder, der vil drive en forandring på tværs af en uddannelse eller en medarbejdergruppe. I alle tilfælde vil du komme til at arbejde sammen med andre, der har samme ønsker og modtage sparring fra CIU’s konsulenter.

Læringsudbytte og forløb

Du lærer at anvende digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på erhvervsuddannelserne.

En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres der udviklingsarbejde på egen skole.

Forløbet er struktureret ud fra en innovationsmodelen Double Diamond. Modellen har fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt.

Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb.

Datoer

Fabriksdage:

  1. Fabriksdag: Onsdag d. 18.01.2023 kl. 08:30-15:00
  2. Fabriksdag: Torsdag d. 07.02.2023 kl. 08:30-15:00
  3. Fabriksdag: Onsdag d. 22.03.2023 kl. 08:30-15:00
  4. Fabriksdag: Onsdag d. 24.05.2023 kl. 08:30-15:00

Lederwebinar:

For deltagernes nærmeste leder: onsdag d. 25.01.2023 kl. 13:00 – 14:00

Sparringsmøder:

Med ledere: mandag d. 27.3.2023 kl. 13:00-14:00

Med lærere: tirsdag d. 18.4.2023 kl. 13:00-15:00

Tilmelding

Tilmeld dig via Microsoft Forms.

Mark Arpe Mortensen

Har du spørgsmål?

Mark Arpe Mortensen
Specialkonsulent

Se også

Eksempler på produkter fra tidligere Learning factory-forløb

CIU’s udbud af Learning Factory-forløb for foråret 2023

Mini-Learning Factory – kapacitetsopbyggende arbejde, lokalt på din skole

Skrevet 25.10.22

Til forsiden