Learning Factory 22 – differentiering

*Vores LF forløb er aflyst i foråret 2023. Kontakt os gerne, hvis du vil høre nærmere om muligheden for et lokalt tilpasset forløb*

Det er pålagt erhvervsuddannelserne at alle elever skal blive så dygtige som muligt. Det er et vilkår på mange erhvervsskoler at underviseren både skal håndtere klasseledelse og individuelle læringsprocesser. Men elevernes forudsætninger og læringsmål kan spænde bredt. Derfor udbyder CIU nu en learning Factory i differentiering med digitale værktøjer.

Emne

Denne Learning Factory er til dig, der gerne vil fordybe dig i mulighederne for differentiering. Differentiering i undervisningen kan understøttes af digitale værktøjer. Forløbet vil tage udgangspunkt i det, du gerne vil differentiere bedre i din undervisning. Det kunne være at:

 • Understøtte elever med læsevanskeligheder
 • Synliggøre individuelle læringsmål
 • Udfordre de dygtige elever
 • Tilbyde forskellige læringsstile

Fælles for eksemplerne er, at du på fabriksdagene får mulighed for både at lære om, hvordan du kan differentiere og er med til at udvikle konkrete produkter, du kan bruge i din undervisning.

De digitale værktøjer, som du vil blive præsenteret for, er video, podcast, interaktive grafikker, LMS (Moodle, Canvas, ITSlearning) og mange af de applikationer, der er i StudieTube.

Læringsudbytte

Du vil gennem forløbet udvikle:

 • Viden om digitale værktøjer, der kan understøtte forskellige former for differentiering.
 • Færdigheder i at udvikle en undervisningspraksis ud fra designtænkning.
 • Kompetencer til at bruge et digitalt produkt til at differentiere undervisning.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til alle, som arbejder med differentiering af undervisning. Du kan være underviser og vil udvikle din egen praksis. Konsulent, der arbejder på vegne af andre og ønsker konkrete produkter eller koncepter. Leder, der vil drive en forandring på tværs af en uddannelse eller en medarbejdergruppe. I alle tilfælde vil du komme til at arbejde sammen med andre, der har samme ønsker og få sparring af CIUs konsulenter.

I forløbet vil det være relevant, at du underviser en elevgruppe, hvor du kan se, at der arbejdes med differentiering og inkludering af læseudfordrede elever i den almindelige undervisning.

Forløb

En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres der udviklingsarbejde på egen skole.

Forløbet er struktureret ud fra en innovationsmodelen, Double Diamond. Modellen har fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt. Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb.

Fabriksdagene består af inspirationsoplæg og arbejde med eget projekt. Deltageren skal være indstillet på at tilegne sig nye færdigheder på egen hånd i perioderne mellem fabriksdagene. Der vil være ressourcer til rådighed og mulighed for hjælp undervejs, men der er eksempelvis ikke konkret undervisning i at producere film og podcast.

Datoer

I forløbet bliver der afholdt fire fabriksdage, et lederwebinar samt to online sparingsmøder.

Fabriksdagene:

 1. Fabriksdag: Onsdag d.18.01.23 fra kl. 8:30-15:00
 2. Fabriksdag: Torsdag d. 7.02.23 kl. 8:30-15:00
 3. Fabriksdag: Onsdag d. 22.03.23 kl. 8:30-15:00
 4. Fabriksdag: Onsdag d. 24.05.23 kl. 8:30-15:00

Lederwebinar:

For deltagernes nærmeste leder onsdag d. 25.01.23 kl. 13:00 – 14:00

Sparringsmøder:

Med ledere d. 27.03.23 kl. 13:00-14:00

Med lærere d. 18.04.23 kl. 13:00-15:00

Tilmelding

Tilmeld dig her via Microsoft Forms.

Amina Sabah Karim

Har du spørgsmål?

Amina Sabah Karim
Konsulent

Se også

Eksempler på produkter fra tidligere Learning factory-forløb

CIU’s udbud af Learning Factory-forløb for foråret 2023

Mini-Learning Factory – kapacitetsopbyggende arbejde, lokalt på din skole

Skrevet 26.10.22

Til forsiden