Learning Factory

*Vores LF forløb er aflyst i foråret 2023. Kontakt os gerne, hvis du vil høre nærmere om muligheden for et lokalt tilpasset forløb*

Bæredygtighed, Verdensmål og grøn omstilling er nye, centrale omdrejningspunkter. Bygninger, maskiner og materialer er ressourcekrævende og derfor vil en bæredygtig fremtid blive mere digital. Men hvordan vi gør det i praksis er kompliceret. På denne Learning Factory vil vi derfor undersøge hvordan vi omsætter verdensmål til læringsmål.

Motivation

Handlekompetence er et centralt begreb i undervisning til bæredygtighed. Vi har ofte viden om hvad der skal til for at vi handler bæredygtigt, men det kan være svært at omsætte det til, hvordan vi både som privatpersoner og fagpersoner kan handle mere bæredygtigt. I dette forløb vil vi skabe en kulturændring i undervisningen, og du vil:

 • Få præsenteret den nyeste viden fra førerende forskere på området
 • Få udviklet din egen undervisningsparksis
 • Få udviklet konkrete digitale læringselementer
 • Få udfordret dine egne vaner og rutiner og bliv firstmover i en bæredygtig kultur

Udfordringerne med bæredygtig udvikling er sammenfattet og defineret i FN’s 17 verdensmål, hvor følgende tre delmål rammesætter arbejdet i denne Learning Factory:

  • Kvalitetsuddannelse (4)
  • Ansvarligt forbrug og produktion (12)
  • Partnerskaber for handling (17)

FN's-verdensmål

Definition

I CIU definerer vi bæredygtig udvikling ud fra Brundtlandkommissionens rapport

“En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.

Fokus

At rette fokus på de fremtidige generationer er i overensstemmelse med CIU’s mission om at understøtte skolernes arbejde med at levere tidssvarende og motiverende undervisning. Her ser vi teknologi, herunder CIU’s specifikke felt; anvendelse af læringsteknologi, som afgørende. Et bæredygtigt mindset og de fornødne handlekompetencer kræver en undervisning, hvor der opfordres til handling, samarbejde og innovative løsninger – og en hensigtsmæssig anvendelse af it i undervisningen kan fremme disse kompetencer.

Målgruppe

Alle der arbejder med bæredygtighed i undervisning kan deltage i dette forløb. Du kan være underviser og vil udvikle din egen praksis. Konsulent, der arbejder på vegne af andre og ønsker konkrete produkter eller koncepter. Leder, der vil drive en forandring på tværs af en uddannelse eller en medarbejdergruppe. I alle tilfælde vil du komme til at arbejde sammen med andre, der har samme ønsker og få sparring af CIUs konsulenter.

Læringsudbytte

Viden om:

 • Hvad bæredygtighedsdidaktik er, og hvordan den kan forstærkes af hensigtsmæssig brug af læringsteknologi
 • Det tredimensionelle bæredygtighedsbegreb, FNs Verdensmål og cirkulær økonomi.
 • Hvordan praksisfeltet arbejder med bæredygtig udvikling
 • Hvordan teknologien kan fremme et cradle to cradle-perspektiv.

Færdigheder i at:

 • Anvende læringsteknologi hensigtsmæssigt i forbindelse med det Learning Factory-produkt, du udvikler undervejs.

Kompetencer til at:

 • Omsætte den bæredygtige udvikling til konkret undervisning inden for eget fagområde.

Forløb

En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres der udviklingsarbejde på egen skole.

Forløbet er inspireret af en innovationsmodellen, Double Diamond, med fire faser, der guider dig igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt.

Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb.

Datoer

Forløbet har fire fabriksdage og fire online møder.

De fire fabriksdage afvikles: Onsdag d.18. januar, torsdag d. 7. februar, onsdag d. 22. marts og onsdag d. 24. maj. Alle dagene er fra ca. 9.00-15.30 med fremmøde i Odense.

Online sparringsmøder mellem fabriksdagene er: Onsdag d. 25. januar kl. 13 – 14, onsdag d. 27. marts kl. 13-14, tirsdag d. 18. april kl. 13-15.

D. 10/10 kl. 14-15 holder vi et online opsamlingsmøde hvor vi afslutter forløbet.

Tilmelding

Tilmeld dig forløbet via Microsoft Forms.

Peter Bruus

Har du spørgsmål?

Peter Bruus
Chefkonsulent

Se også

Eksempler på produkter fra tidligere Learning factory-forløb

CIU’s udbud af Learning Factory-forløb for foråret 2023

Mini-Learning Factory – kapacitetsopbyggende arbejde, lokalt på din skole

Skrevet 11.10.22

Til forsiden