Landbrugsskolerne i front for den grønne omstilling

I projektet Landbrugsskolerne i front for den grønne omstilling ser de 4 deltagende landbrugsskoler det som deres opgave at være rollemodeller for den grønne omstilling og bæredygtighed.

Formål

En vigtig del af skolens kerneopgave er, at eleverne i landbrugsskolernes uddannelser kommer til at opleve, at de kan være aktive medspillere i samfundsudviklingen, og ikke passive ofre for beslutningstagerne – når klimabelastningen skal mindskes ved fx at mindske den animalske produktion og omlægge til mere vegetabilsk produktion.

Projektet gennemføres af Økonomiske partnere

 

Motivation og indhold

Dette kræver innovativ kompetenceudvikling af underviserne, både i forhold til brugen af erhvervsrettede teknologier, men i lige så høj grad viden om design af hensigtsmæssige it-understøttede læreprocesser, der opfordrer eleverne til handlekompetence, innovation og personlig stillingtagen.

CIU’s rolle i projektet

I projektet faciliterer CIU den innovative kompetenceudvikling. Dette sker i tæt samarbejde med projektledelsen, hvor det innovative forløb faciliteres gennem et Learning Factory-forløb med 4 fabriksdage.

Varighed

1. januar 2022 til 30 juni 2024

Projektet er støttet af Region Syddanmarks Uddannelsespulje

logo region Syddanmark

Opdateret 01.11.22

Til forsiden