Nye Learning Factory forløb til efteråret 2022

CIU udbyder to Learning Factory forløb i efteråret 2022 med temaerne:
‘Praksisnær undervisning med digitale fortællinger’ & ‘Bæredygtig udvikling med it i undervisningen’.

Praksisnær undervisning med digitale fortællinger

Vi ved fra en lang række undersøgelser, at eleverne i erhvervsuddannelserne føler sig motiverede for undervisning, når den er tæt forbundet med den praksis og det fag, som deres uddannelse retter sig mod. Samtidig er praksisnærhed med til at opbygge identitet og faglig stolthed.

Praksisnær undervisning i EUD kan især være en udfordring i grundfagene, men også i andre fag, hvis teorien ikke relaterer til praksis eller den virkelighed, som elevens uddannelse retter mod.

Digitale fortællinger er fx en film eller podcast, hvor viden formidles på en fængende måde. Digitale fortællinger fra praksis er ofte gode elementer i en praksisnær undervisning, fordi virkeligheden hentes ind i skolen. Samtidig medvirker fortællingerne ofte til at styrke elevernes motivation og faglige stolthed.

Bæredygtig udvikling med it i undervisningen

Hvordan får skolens undervisning et klimafokus og eleverne et bæredygtigt mindset baseret på teknologisk handlekraft?

Nye globale udfordringer kræver nye måder at tænke på – og det kræver ikke mindst nye former for undervisning, herunder nye former for anvendelse af it, der sikrer en tidssvarende og motiverende undervisning om bæredygtig udvikling for landets EUD-elever.

Det overordnede formål er således at undersøge i fællesskab, hvordan vi går fra overordnede intentioner til skoler, hvor idealet om bæredygtig udvikling omsættes til et handleberedskab, der giver sig konkrete udslag i organisationen og den enkelte elevs uddannelse og dannelse.

Læs mere om forløbne og tilmeld dig via links nedenfor.

Skrevet 03.05.22

Til forsiden