Bæredygtighed i undervisningen

Learning Factory 20:
Bæredygtighed i undervisningen

Har du lyst til at arbejde med hvordan du og din skole indtænker bæredygtighed i undervisningen? Så har du chancen her.

Hvis du arbejder på EUD eller på AMU, så har du mulighed for at deltage i denne spændende Learning Factory omkring bæredygtighed i undervisningen. Vil du være med til at udvikle forløb, materialer, manualer eller andet der omhandler bæredygtighed, og som kan bruges direkte i undervisningen hos dig/jeres skole, så skal du melde dig til denne Learning Factory – og tag din kollega med. Udvikling sker bedst i fællesskab.

Få en kort introduktion til forløbet i videoen herunder:

Learning Factory

Hvis du ikke allerede kender konceptet, kan du her læse mere om CIU’s Learning Factories.

Begrebsafklaring og motivation

I CIU definerer vi bæredygtighed således:

“Bæredygtighed er, når nutidens sociale, økonomiske og miljømæssige behov opfyldes uden at kompromittere fremtidens generationers muligheder for at kunne opfylde deres behov.”  

Motivationen for at udbyde denne Learning Factory er det stærke politiske fokus på erhvervsuddannelsernes rolle i forbindelse med den grønne omstilling. I regeringens udspil Danmark kan mere fremsættes forslag om at etablere klimaerhvervsskoler i verdensklasse. CIU’s formål og opgaver er i 2022 blevet udvidet til at inkludere bæredygtighed og grønomstilling og er ligeledes en afgørende motiverende faktor for denne Learning Factory.

Målgruppe

Denne Learning Factory er åben for alle niveauer af skolens pædagogiske personale fra EUD og AMU, da det er nødvendigt at arbejde med bæredygtig udvikling på et samlet organisatorisk plan for at få styrket skolens samlede kapacitet.

Udbytte

Ved at deltage i denne Learning Factory opnår du viden om:

  • Bæredygtighed som begreb
  • Hvad bæredygtighedsdidaktik er
  • Hvordan praksisfeltet arbejder med bæredygtig udvikling 
  • Hvordan du kan redidaktisere eksisterende undervisningsforløb med fokus på bæredygtighed

Kompetencer til at: 

  • Tilrettelægge pædagogiske initiativer og forløb om bæredygtig udvikling med henblik på at fremme elevernes læring
  • Inddrage skolens personale og elever i arbejdet med bæredygtig udvikling i undervisningen
  • Få dit materiale ud at leve via mikrohandlinger

Færdigheder i at:

  • Evt. brug af it til at understøtte dine undervisningsforløb

Indhold, tid og sted

Igennem forløbet vil vi få forskellige input ift. hvordan bæredygtighedsbegrebet forstås, redidaktisering af eksisterende forløb, og hvordan man kan arbejde med en bæredygtighedsdidaktik. Endvidere vil vi slutte af med en session, der handler om, hvordan vi kan få vores materialer ud at leve.

Forløbet har fire fabriksdage 0g tre online sparringsmøder.

*Forløbet udsættes og vil blive udbudt igen – se vores åbne LF-forløb her*

Frikøb og arbejdstimer

I CIU har vi god erfaring med, at to ansatte fra samme skole, evt. fra forskellige niveauer, deltager i et forløb og i fællesskab udvikler en løsning til brug i skolens hverdag.

CIU tilbyder også i 2022 frikøb på 20 timer pr. lærer pr. skole. Derudover forventes det, at skolen selv bidrager med minimum 50 ekstra timer i forløbet. Vi anbefaler, at skolen afsætter 70 timer i alt til forløbet inkl. frikøb. Timetallet er vejledende, da det samlede antal timer i forløbet varierer alt efter projektets størrelse.

Har du interesse i Learning Factory 20, så kontakt

Peter BruusChefkonsulent i CIU2078 3424peter@ciuud.dk