Ny forskningsartikel om Erhvervsinformatik

Teknologiforståelse for alle?

-Fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes nye grundfag Erhvervsinformatik

Marianne Riis, docent – Ph.d. v. Absalon, Jens Jørgen Hansen, lektor v. SDU og Peter Holmboe, lektor v. UC Syd, har udgivet forskningsartiklen:

Teknologiforståelse for alle? – Fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes nye grundfag Erhvervsinformatik.

Artiklen kan ses som et bidrag til den viden om erhvervsinformatik, der også er skabt i projektet “Udvikling af undervisningsmaterialer til erhvervsinformatik” af Teknologisk Institut og CIU, som havde til formål at udvikle undervisningsmateriale og -forløb til faget erhvervsinformatik.

Formål og forskningsspørgsmål

Forskningsartiklen har som formål at bidrage til forståelse af teknologiforståelse i en erhvervspædagogisk kontekst og opdyrker det erhvervspædagogiske videns grundlag. Således bidrages til skabelsen af en fagdidaktik om grundfaget Erhvervsinformatik.

Artiklen er baseret på en fagdidaktisk analyse på grundlag af fagets lærerplan ud fra følgende forskningsspørgsmål:

Hvordan er identitet, indhold og intenderet praksis, som udtrykkes i læreplanen for grundfaget Erhvervsinformatik, tænkt i forhold til erhvervsuddannelsernes særkende og hensigten med at uddanne i den nye faglighed?

Skrevet d. 25.04.22

Til forsiden